Tre mulige aksjevinnere denne sommeren

Sommeren er het. Varmt går det også for seg i aksjemarkedet. Det siste halvårets begivenheter har skapt store og uventede forandringer for de fleste. Små og store virksomheter har opplevde store nedganger, og evnen til tilpasning har vist seg å være avgjørende for mange.

Problemene i verdensøkonomien fra og med mars i år inspirerte samtidig mange til å begynne å investere i aksjer. Fra det man anså som et bunnpunkt, var det håp om en gradvis tilbakevending til det normale. Andre som var inne på tanken, valgte å avvente for faktisk å få bekreftet at verden gikk framover. Kanskje vi er der nå?

La oss ta en titt på det aktuelle markedet, og hvor det kan være smart å investere i aksjer. Her kommer det noen observasjoner.

Hvor går oljeprisen?

Prisen på olje er avgjørende for en rekke selskaper på Oslo børs. Men det er mange faktorer som påvirker den, både på kort og lang sikt. Selv enkelte verdenslederes lunefulle ytringer på sosiale medier kan gi radikale utslag.

Men fra bunnivået i mars da verden stengte ned, har det gått oppover. Faktisk snakker vi om en dobling av oljeprisen på 2,5 måneder.

Les også:  LESERINNLEGG: Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Det store spørsmålet er selvfølgelig om det stopper her, eller om vi kan forvente ytterligere oppgang. Ekspertene trekker fram tre punkter som lover godt for investeringer i oljeselskapene framover:

·         OPEC har kuttet produksjonen

·         Reduksjon i tilbudet om skiferolje fra USA

·         Fortsatt reaktivering etter nedstengningen av verden

Så kan vi legge til at mange kommer til å nøye seg med bilferie denne sommeren. Da forbrukes det jo olje.

Fall i grensehandelen med Sverige

En opplagt konsekvens av stengingen av grensa mot Sverige, var et dramatisk fall i grensehandelen. Tall fra NHO viser at handelen for første kvartal 2020 sank med 57 % i forhold samme kvartal foregående år.

Det var selvfølgelig å vente., og godt for norsk dagligvarehandel. Butikker i grensestrøk har hatt en eventyrlig vekst i salg av produkter som mineralvann, godterier og snus.

Men akkurat dette vil snu når grensen gjenåpnes, og livet fortsetter som normalt. Mer interessant er kanskje et annet tall fra NHOs undersøkelse. Det viser seg nemlig at vi handler mindre for hver tur vi nå tar til Sverige. For siste kvartalsperiode ble handlingen i gjennomsnitt redusert med 296 kroner per tur, fra 1889 kroner til 1592 kroner.

Les også:  LESERINNLEGG: Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Hvis denne trenden fortsetter, kan det love godt for norsk dagligvarebransje og aksjene i denne. Grensehandelen er jo også avhengig av en relativ sterk krone, noe vi ikke har for øyeblikket.

Storebrandaksjen gjør det godt

Storebrand ble lovet et godt år av mange ekspert-investorer i forkant av 2020. Så langt har de innfridd.

Produktene deres har for det meste ikke blitt påvirket av krisetilstandene de siste månedene, og er fortsatt et førstevalg for mange. Kapitalforvaltning har i større grad blitt deres nisje, og det er noe som er i vinden.

Stadig flere går over til innskuddbasert pensjon, samtidig som nordmenn sparer stadig mer i aksjer og fond. Denne trenden synes å vedvare.

Norwegian flyr igjen

Ikke av mange av de store og etablerte selskapene har hatt et så turbulent år som Norwegian. En stund så det faktisk ut til at de måtte parkere på bakken for godt.

Men etter at konkursen ble avverget i mai, har investorene fått tro på selskapet igjen. Norwegian blir et av de foretakene som fortsatt kan holde seg i luften etter dette katastrofens år for reiselivsbransjen.

Man tenker at herfra kan det bare gå oppover, etter at det atter gang blir mulig å forflytte seg luftveien fra land til land. Norwegian er klar til å gjenoppta sine gamle ruter og gjerne også andres.

Les også:  LESERINNLEGG: Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Dog kan man ikke være helt sikker på hvordan resten av året vil arte seg med hensyn til luftfart. Eksperter på pandemier frykter at den andre bølgen vil forlenge eller gi nye restriksjoner. Og Norwegian trenger mer egenkapital. Derfor trykkes det opp flere aksjer.

Men markedet tyder altså på optimisme for luftfart generelt og Norwegian spesielt.

Nye løsninger for Aker Solutions

Et annet selskap som har fått kjørt seg gjennom krisen, er Aker Solutions.

Selskapet er avhengig av aktivitet i oljesektoren, og at de får de viktige kontraktene. Etter at de nylig landet en avtale om forlengelse av vedlikeholdet på Aker BPs oljefelt Ula, Skarv, Valhall og Tambar, ser tingene adskillig lysere ut. Det gjorde godt både for aksjekursen og virksomheten i Aker Solutions de neste to årene.

Vi runder av med disse tre lovende aksjene i sommervarmen, men legger til at aksene i Golden Ocean, Grieg Seafood og Sparebank1 også ser ut til å gjøre det bra på Oslo børs for øyeblikket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Bodoeposten.no