ngu

Godt fiske med nye havbunnskart

Fiskere har gjort seg gode erfaringer med bruk av nye detaljerte sjøbunnskart. Fangsten er blitt større, drivstofforbruket mindre, og skadene på utstyret redusert. Sju trålrederier med havgående fartøy og flere kystfiskere har... Les mer »
ngu

Fjellet Mannen rammet av skred mange ganger

Det mye omtalte fjellet Mannen har vært utsatt for store skred flere ganger. Tre skred ramlet ned fra det ustabile fjellpartiet i Romsdalen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden... Les mer »
utgraving

Lager jordarkiv over deler av Norge

Kunnskap om den naturlige kjemiske sammensetningen av jorda vår kan brukes til både mineralleting, undersøkelser av forurenset grunn – og i kriminalsaker. Forsker Malin Andersson ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) stikker spaden... Les mer »