Nærings- og fiskeridepartementet sender reglene for akvakulturlokaliteter på høring

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring et forslag om å endre passivitetsbestemmelsene for akvakulturlokaliteter. Forslaget innebærer at perioden som oppdrettsanlegg kan ligge passive forlenges fra to år til tre år før akvakulturlokaliteter kan trekkes tilbake.

– Havbruksnæringen er viktig for vår matproduksjon og verdiskaping  og det er viktig at næringa får utvikle seg. Aktørene trengerlokaliteter som de kan bruke fleksibelt, samtidig er det flere ulike hensyn som må balanseres. Vi må ha et regelverket som sørger for at vi oppnår en bærekraftig, samfunnsnyttig og effektiv utnyttelse av arealene våre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Fiskeridirektoratet kan i dag trekke tilbake en akvakulturlokalitet dersom lokaliteten ikke har vært benyttet eller bare benyttet i begrenset grad over en periode på to år. Selv om vilkåret om passivitet er oppfylt vil det fortsatt være en skjønnsmessig vurdering hos Fiskeridirektoratet. Det fremgår for eksempel av gjeldende regelverk at det er unntak for lokaliteter som ikke har blitt benyttet i to år dersom lokaliteten er pålagt brakklegging.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

I høringen ber departementet spesielt om synspunkter på om passivitetsbestemmelsene bør endres, og om den konkrete varigheten på passivitetsbestemmelsene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.