Streiken avblåst: Løsning mellom Unio kommune og KS

unio

Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS. Dermed blir det ikke streik fra fredag slik Bodøposten.no varslet var en mulighet.

– Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg, men den har vært konstruktiv. Vi har fått en avtale om utvalgsarbeid. Vi forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det gjorde at vi kunne akseptere, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, og fortsetter:

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere.

Partene ble enige om en avtale torsdag kveld.

Unio kommune og KS har hatt ulik oppfatning av hvordan lønnsutviklingen for undervisningspersonale har utviklet seg over tid, sammenliknet med andre kommuneansatte.

Les også:  Avvikler utskjelt arbeidsgiveravgift

– Vi er fornøyde med at vi i meklingen ble enige om at det fram til neste hovedoppgjør i 2020 skal gjøres en analyse av lønnsstatistikken fra 2004 til 2019 for undervisningspersonale sammenliknet med andre kommuneansatte. Dette er et forsøk på å skape en felles virkelighetsoppfatning, sier han.

Partene er også enige om å sette ned et utvalg som skal skaffe kunnskap om bruk av lærere uten godkjent utdanning i skolen. Utvalget skal vurdere ulike årsaker til dette og målet er å foreslå tarifftiltak som kan bidra til å redusere bruken, samt for å beholde og rekruttere undervisningspersonale.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

– KS har ikke tatt sin del av ansvaret for lærerrekrutteringen. Det er urovekkende at vår arbeidsgiverorganisasjon ikke har sett sammenhengen mellom lønnsvekst og rekruttering. Vi må konstatere at dette løser vi heller ikke rundt forhandlingsbordet i denne runden, men vi har fått noe vi kan bygge videre på i 2020, sier Handal, og fortsetter:

– De politikerne som er opptatt av og bekymret for rekrutteringen til læreryrket og bruk av ukvalifiserte må på banen og forstå alvoret i situasjonen. Det holder ikke i lengden å snakke varmt om at vi trenger godt kvalifiserte lærere i skolen og så lukke øynene for at lærerlønna sakker akterut, sier forhandlingslederen.

Les også:  Streiken avblåst: Enighet i oppgjøret for vekterne

Uendret ramme
Avtalen som er inngått mellom partene har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.

I og med at to av fire hovedorganisasjoner allerede hadde akseptert tilbudet fra KS, var det lite realistisk å få flere penger på bordet.

– Vi var klar over dette da vi natt til 1. mai valgte å bryte forhandlingene. Likevel er det viktig å bruke de mulighetene som forhandlingssystemet gir, for å forsøke å få et bedre resultat for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio kommune Steffen Handal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.