Skandale: Norsk barnevern-flyktning har fått asyl i Polen!

silje barnevernet

Bodøposten.no trykket 20. april nyheten om at den polske menneskerettighetsorganisasjonen Ordo Iuris skulle bli tildelt den norske Familivernprisen. Årsaken er organisasjonens hjelp til den norske barnevern-flyktningen Silje Garmo og hennes barn som har flyktet til Polen.

Årsaken skal være at Sile Garmo og hennes datter Eira har fått krenket sine menneskerettigheter og følte seg forfulgt av barnevernet i Norge. Silje Garmo søkte om å få asyl siden hun var forfulgt i sitt hjemland, og i dag kom beskjeden: hun og hennes barn har fått innvilget midlertidig asyl i Polen.

– Er selvfølgelig glad for at myndighetene har konkludert slik på bakgrunn av de objektive bevisene i saken. Det er dermed slått fast at alle anførsler fra Norge ene og alene er bygget på løgn og oppdiktede historier. Hvilket i seg selv burde få varsellampene til å lyse rødt for de ansvarlige statsråder som fortsatt «gjemmer» seg, sier Sile Garmo til Bodøposten.no.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Silje Garmo har fått innvilget midlertidig asyl fordi det er konkludert med brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Men siden denne paragrafen ALDRI før har blitt brukt i polsk historie, skal etter det Bodøposten.no erfarer den polske utenriksministeren personlig signere godkjennelsen.

Rent teoretisk kan utenriksministeren i Polen ikke signere innvilgelsen, men det anser Silje Garmo som lite sannsynlig.

– All den tid jeg har folket, kirken og ikke minst politiet i Polen på min side. Jeg har også bred støtte fra flere parlamentsmedlemmer og fra regjeringspartiet PIS, sier Silje til Bodøposten.no.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Dermed virker det som sensasjonen er et faktum. Polen anser at barnevernet i Norge bryter menneskerettighetene.

Men det virker ikke som myndighetene i Norge ønsker å ta inn over seg sakens alvorlighet, Silje Garmo har måttet tåle litt av hvert både før og etter hun har levd som flyktning i Polen.

– Husransakelsen uten rettskjennelse, ulovlige etterlysninger, kansellering av pass og så videre har fått det polske folk til å reise seg i solidaritet, sier Silje.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Bodøposten.no har kontaktet både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne- og likestillingsdepartementet i anledning skandalen. Bare departementet kunne uttale seg:

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, sier seniorrådgiver Rune Martin Akselsen i Barne- og likestillingsdepartementet til Bodøposten.no.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.