Recover fronter arbeidsmiljø og bærekraft i skadesaneringsbransjen

recover

Recover Nordic AS er ledende i Norden innen opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader. Firmaet er tidligere sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og 14001 for miljø, og i årets revisjon ble omfanget utvidet til ISO 45001 for arbeidsmiljø.

Administrerende direktør i Recover Vegar Kristoffersen forteller at bakgrunnen for å velge ISO-sertifisering var ønsket om å få et kvalitetsstempel på miljø- og kvalitetsarbeidet.

– Recover har gjennomgått en transformasjon og en vekst de siste tre-fire årene, og vi har jobbet veldig grundig med prosessene våre. Alle ansatte har vært involvert i arbeidet med å beskrive hvordan vi skal løse våre oppgaver på beste måte. Det har vært mye læring på tvers i hele organisasjonen. Dette gir en veldig bra effekt for en virksomhet som vår, som består av nærmere 60 avdelinger spredt over store deler av landet med til sammen drøyt 1000 mennesker. Fra nord til sør har vi kommet tettere sammen gjennom dette arbeidet, sier Kristoffersen, og fortsetter:

– Vi ville få inn en nøytral tredjepart som kunne dokumentere at de prosessene vi har iverksatt er i tråd med gjeldende standarder, og da valgte vi Kiwa som sertifiseringsorgan. Vi startet med ISO-standardene for kvalitet og miljø, og nå i siste revisjon har vi supplert med ISO 45001 for arbeidsmiljø.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Salgs- og markedsdirektør Espen Karsrud tilføyer at det også kommer krav om dokumentasjon fra kunder og partnere.

– Vi begynte å kjenne på kroppen at særlig store kunder innen kommune- og stat er i ferd med å bli svært bevisste på disse kravene. Vi erfarer at vi stadig oftere blir stilt krav til og sett i kortene, noe vi absolutt ønsker velkommen, påpeker Karsrud.

– Hvordan er fokuset på kvalitet- og miljøsertifisering i bransjen forøvrig?

– Det er ikke å stikke under en stol at enkelte i vår bransje, som for en stor del består av lokale håndverkerselskaper og mindre skadesaneringsfirmaer, har et stykke å gå. Recover er blant de aller første med arbeidsmiljøsertifisering, og det å skilte med ISO-sertifikat gir oss et klart konkurransefortrinn. Vi er så å si i førersetet når det gjelder kvalitet, miljø og bærekraft, svarer Karsrud.

Marianne Mikkelsen, kvalitets- og HMS-leder i Recover, understreker at sertifiseringsprosessen har betydd et kjempeløft for virksomheten.

– Det har vært nyttig og utfordrende for mange å gå i gang med å kartlegge prosesser, beskrive hva du gjør i løpet av arbeidsdagen, og se på hvor det kan effektiviseres, forteller Mikkelsen, og sier videre:

– En del ord og begreper i standardene kan være vanskelige å forstå, det blir et eget «ISO-språk» som ikke er så lettfattelig for dem som ikke jobber med det til daglig. Derfor har vi prøvd å ufarliggjøre sertifiseringen og fokusere på at formålet er en bedre arbeidshverdag for alle. Her har revisoren fra Kiwa vært veldig god og presisert at vi må si fra hvis det er noe vi ikke forstår, så det ikke blir noen avvik på grunn av misforståelser.

Les også:  Pixel 8a: Ny AI-telefon fra Google

Mikkelsen forteller at Recover har gjort intranettet tilgengelig via en mobilapp, der det jevnlig legges ut informasjon. På denne måten kan de enkelt involvere samtlige ansatte. 

– Størstedelen av våre medarbeidere er håndverkere, tømrere, byggmestre og prosjektledere. De har ikke arbeidsdagen sin foran en PC. Intranett-appen gjør at alle har det de trenger for hånden når de er ute på prosjekter. Den informasjonsflyten har vært avgjørende for et vellykket sertifiseringsprosjekt, sier Mikkelsen.

Karsrud er enig med sin kollega:

– Den interne kommunikasjonen har vært god. Vi har klart å gjøre prosessen forståelig, og folk ute i organisasjonen har vært veldig mottakelige, så kjennskapen til dette har egentlig gått veldig fort.

– Med tanke på at dere nå er sertifisert for ISO 45001, hva er de største utfordringene knyttet til arbeidsmiljø i bransjen deres?

– Det er jo først og fremst sikkerheten, tryggheten og rutinene for de ansatte i utførende ledd. Når de for eksempel klatrer i stillaser og utfører oppdrag ute på byggeplasser er det viktig at alt er sikkerhetsgodkjent, at verneutstyr og riktig verktøy er på plass og at avvikssystemet fungerer i praksis, sier Karsrud.

Les også:  Pixel 8a: Ny AI-telefon fra Google

Mikkelsen understreker at medarbeiderne som jobber ute i drift er hjertet i bedriften.

– Derfor er det alfa og omega for oss å ha søkelys på HMS, lover og regelverk, arbeidsvilkår, foreningsarbeid og ikke minst det psyko-sosiale, sier hun.

– Neste år skal vi i gang med ISO 27001 for informasjonssikkerhet, og har allerede begynt med tankevirksomheten rundt det. Samtidig jobber vi med kontinuerlig forbedring rundt de standardene vi allerede har. De prosessene tar jo egentlig aldri slutt, bemerker Mikkelsen.

Administrerende direktør Vegar Kristoffersen fremhever at erfaringen med Kiwa som sertifiseringsorgan er positiv.

– Måten Kiwa reviderer oss på er veldig konstruktiv. Revisoren har en tilnærming som treffer et stort spekter av organisasjonen vår, ikke bare sentralt. Kiwa evner å sette seg inn i vår virksomhet, og forstår hva vi i Recover driver med. Vi er ikke på jakt etter en papireksersis. Vi ønsker en revisor som ser etter huller, og finner områder hvor vi kan forbedre oss, poengterer Kristoffersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.