Oljevernaksjonen etter havariet av KNM Helge Ingstad er avsluttet

kystverket

Med KNM Helge Ingstad på plass ved Haakonsvern i Bergen avsluttes den statlige oljevernaksjonen som har pågått i nesten fire måneder.

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. KNM Helge Ingstad grunnstøtte i fjæresteinene samme morgen.

Samme dag etablerte Kystverket en statlig oljevernaksjon for å begrense miljøskadene etter grunnstøtingen av KNM Helge Ingstad. Kystverket ga også pålegg til Forsvaret om å iverksette tiltak for å sikre og berge havaristen på en slik måte at faren for utslipp ble redusert så mye som mulig. Den statlige oljevernaksjonen ble avsluttet søndag 3. mars da havaristen var slept til Haakonsvern.

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

– Dette har vært en lang og utfordrende operasjon som nå er avsluttet uten uhell eller miljøskader av betydning, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Mens Forsvaret har hatt ansvaret for å berge fregatten, har Kystverket i snart fire måneder hatt beredskapsressurser på plass for å begrense miljøskadene av havariet.

– Vi har oppretthold en beredskap fra grunnstøtingen og frem til i dag med overvåkingskapasiteter, fartøyer og mannskaper fra Kystverket, Kystvakten, IUA Bergen, Statens naturoppsyn og en rekke andre bidragsytere. Jeg vil rette en stor takk til alle som har vært del av oljevernaksjonen på sjø og på land – i felt og i stab. Det er krevende å opprettholde en oljevernberedskap over så lang tid, sier beredskapsdirektør Ly.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.