Ny undersøkelse: Det må bli raskt og enkelt å sjekke om en leverandør er seriøs

cans christian holte

Nærmere 7 av 10 vil gjerne bruke ekstra tid for å sjekke om en leverandør er seriøs og bidrar til fellesskapet. Men de mener bakgrunnssjekken må være rask og enkel.

Nordmenn kjøper varer og tjenester i stort omfang, men ikke alle tilbydere er like seriøse. Når privatpersoner og firma ikke betaler skatter og avgifter som reglene tilsier, går fellesskapet glipp av store summer.  

I dag har forbrukere få muligheter til å gjøre en seriøsitetssjekk av en mulig leverandør. Men flertallet ønsker å gjøre en slik bakgrunnssjekk hvis de hadde fått muligheten. Det viser en undersøkelse fra Opinion, på bestilling fra Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

Mange forbrukere ønsker seg en slik seriøsitetssjekk som gir en god oversikt samtidig som den er rask og effektiv. Det stiller store krav til utforming, brukervennlighet og om du umiddelbart kan stole på svarene du får. 

– Undersøkelsen viser at de fleste er villige til å investere litt tid i å sjekke at de handler hvitt, og at det må lages en ordning som er enkel å bruke og forstå dersom den skal være til nytte for flertallet av forbrukerne, sier skattedirektør Hans Christian Holte. 

Regjeringen peker i Forbrukermeldingen på eBevis-ordningen som et mulig verktøy for privatpersoner. eBevis er en tjeneste som gjør det enkelt å utveksle sanntidsinformasjon mellom norske leverandører og det offentlige. Her får innkjøper tilgang til firmaattest, informasjon om konkurs og regnskap og informasjon om en leverandør skylder skatter og avgifter – alt samlet i en portal og tilgjengelig digitalt. 

– Både forbrukere og næringsliv etterspør oppdatert informasjon. Her bør alle gode krefter gå sammen for å lage noe som faktisk gjør det mulig for forbrukerne å velge bort useriøse leverandører. Det kan bidra til å redusere arbeidslivskriminalitet, sier Holte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.