Mattilsynet: Lite plantevernmiddelrester i matvarer

steen

Mattilsynets overvåking av plantevernmiddelrester i matvarer i fjor, viser at nivået av plantevernmiddelrester generelt er svært lavt. Ingen av de norske produktene hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske, fra EU-området eller utenfor. Alle resultatene fra overvåkningen rapporteres til EUs organ for mattrygghet (EFSA).

Det har vært en nedgang av antall overskridelser fra 2016 til 2017, men det er en tendens til økning i antall funn av ulike plantevernmidler i en og samme prøve.

Ingen funn over grenseverdi i norske prøver
Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). 13 av disse var fra land utenfor EU. Det var ingen funn over grenseverdi i norske produkter. Mattilsynet følger opp importører og produsenter som hadde produkter hvor det ble avdekket rester av plantevernmiddelrester over grenseverdi.

Les også:  Coop vil gjøre det lettere for kunden å velge sunt brød

Forekomst av flere rester i samme prøve
Det høyeste antall plantevernmiddelrester ble påvist i rosiner fra Tyrkia. Her ble det påvist 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene lå over grenseverdi. Mattilsynet har vurdert prøven, og beregninger viser at det er ingen umiddelbar eller kronisk helsefare forbundet med plantevernmiddelrestene i produktet.

I 2017 var det to norske jordbærprøver med ni rester av plantevernmidler i hver. Alle stoffene som ble påvist lå langt under de fastsatte grenseverdiene. Mattilsynet har vurdert om det kan være kronisk helsefare ved inntak av slike bær. Vurderingene viser ingen slik helsefare, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Les også:  Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

Det er fremdeles uavklarte forhold om hvordan vi skal risikovurdere og håndtere kombinasjonseffekter på en best mulig måte. Det arbeides derfor internasjonalt med spørsmål om risikovurdering av kombinasjonseffekter og håndtering. Mattilsynet deltar i dette arbeidet.

Funn av glyfosat i bygg
Totalt ble det tatt ut 13 prøver av bygg for analyse av glyfosat. Dette er første gang Mattilsynet analyserer glyfosat i bygg. Det ble påvist funn av glyfosat i åtte byggprøver, alle fra Norge. Det høyeste funnet var under halvparten av grenseverdien og beregninger viser at funnene ikke utgjør noen akutt helsefare. Mattilsynet mener derfor at det er trygt å spise bygg med de målte verdiene.

Det er tillatt å sprøyte med glyfosat mot kveke. Det er imidlertid flere betingelser som må være oppfylt før man kan sprøyte. I og med at det er tillatt å bruke glyfosat til denne produksjonen, kan man forvente å finne rester av dette plantevernmidlet. Mattilsynet vil fortsette å ta ut prøver av bygg for analyse av glyfosat.

Les også:  Bodø: Helsestasjonen og skolehelsetjenesten på Helsenorge

Lite plantevernmiddelrester i økologiske matvarer
Det ble tatt ut 95 prøver av økologiske produkter, hvorav 56 var importerte varer og 39 norskproduserte varer. Overvåkingen viser at økologisk mat gjennomgående er produsert i overenstemmelse med reglene. Det var kun to tilfeller som måtte følges opp av Mattilsynet.

Det ene tilfellet skyldtes avdrift fra konvensjonelle naboeiendommer, og det andre tilfellet skyldtes manglende rengjøring ved et prosesseringsanlegg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.