Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren er i gang

2018 lønn

Mulighetene for kommuner og fylkeskommuner til å levere gode tjenester til sine innbyggere er KS’ utgangspunkt for hovedtariffoppgjøret i 2018.

Årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren er startet. F.v Steffen Handal fra Unio kommune, Lasse Hansen fra KS, Tor Arne Gangsø fra KS, Jan Olav Birkenhagen fra Akademikerne kommune, Erik Kollerud fra YS kommune og Mette Nord fra LO kommune.

Onsdag 11. april kl. 12 møttes delegasjonene fra organisasjonene i kommunal sektor til de første utvekslinger av krav og tilbud i årets hovedtariffoppgjør. KS forhandler med de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden; LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune. Disse igjen forhandler på vegne av 41 arbeidstakerorganisasjoner.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

Ved siste hovedtariffoppgjør, i 2016, kom partene fram til en løsning uten hjelp fra Riksmekleren, og det i god tid før forhandlingsfristens utløp. KS’ forhandlingsleder, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, håper det skal være mulig også i år, men understreker at det viktigste er at man kommer fram til en løsning.

– Et hovedtariffoppgjør i vår sektor er uhyre komplisert, med mange parter som har ulike og til dels motstridende interesser. Det vi likevel har felles, og det er viktig, er vissheten om at Norge trenger en effektiv, veldrevet og kompetent kommunal sektor, som skal levere gode velferdstjenester til innbyggerne. Ikke minst blir dette avgjørende når vi vet at veksten i de offentlige inntektene går ned, samtidig som innbyggernes krav og forventning til kommunale tjenester øker. Vårt mål er at dette hovedtariffoppgjøret skal bidra til å styrke kommunene og fylkeskommunene både som tjenesteytere og som attraktive arbeidsplasser, sier Gangsø.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Partene har frist til 30. april kl. 24.00 til å bli enige.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.