Første kongress i Norge om «snakkende bygg»

bygg kontor

Teknologien gjør at vi i dag snakker toveis med tingene som får et bygg til å fungere. Men samtalen har bare så vidt begynt, og på Norges første kongress for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) presenteres siste nytt.

«The Internet Of Things» har for lengst gjort sitt inntog i eiendomsforvaltningen, både i store innebygde løsninger som ventilasjon og brannvarslingsanlegg, men også som enkle, ettermonterte løsninger der man ser behovene oppstå.

– Det kan handle om alt fra såpedispensere som sier fra når det er på tide med påfyll, sensorer som forteller hvor mange som har passert resepsjonen, eller at noen har glemt å lukke et vindu. Utviklingen går fort, og åpner for veldig spennende muligheter. Disse vil vi løfte frem, og derfor skaper vi en møteplass med fokus på fremtidens Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV). Vi ønsker at bransjen og forskningen får vist frem det siste av det siste, og hvilken utvikling de ser for seg videre i fremtiden.

Les også:  LESERINNLEGG: Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite

Virtual reality
Det sier daglig leder og eier av FDVhuset, Eirik Johanssen. Han står bak initiativet til historiens første FDV-kongress på Gardermoen 8.- 9. april. På programmet finner vi foredragsholdere som tar for seg mange ulike sider ved eiendomsdrift og den siste teknologien, alt fra hvordan man kan ta i bruk sensorteknologi, til hvilken rolle byggforvaltningen spiller i det grønne skiftet, og om hvordan virtual reality-teknologi kan brukes til å både planlegge bygninger, trene personell til brannøvelser, med mere.

Høste informasjon
Gjennom å koble kunnskap avdekkes det stadig muligheter for å jobbe smartere.

– For eksempel, så planlegger man ikke nybygg i dag med tradisjonelle tegninger, man bygger tredimensjonale datamodeller. Her legges alle tekniske anlegg og funksjonaliteter inn, slik at det blir lett å oppdage kollisjoner mellom for eksempel vannrør og strømledninger. Men samtidig legges det inn mye informasjon om alle objektene i bygget, og greier man å ta vare på informasjonen fra byggeprosessen videre inn i driftsfasen for bygget, kan vi jobbe smartere på mange ulike områder. Innsamling av data fra slik bygningsinformasjonsmodellering, såkalte BIM-data, er en av de store tingene i bransjen for tida.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Menneskers hverdag
Eirik Johanssen tror en slik kongress vil vekke interesse langt ut over byggforvalternes rekker;

– Folk flest omgir seg med bygninger overalt, enten de bor i dem, er kunder, arbeidstakere eller innbyggere. Måten disse bygningene forvaltes på har mye å si, ikke bare for verdiene de representerer for sine eiere, men også for hvordan folk flest har det i forhold til innemiljø, utemiljø og mange andre ting som utgjør en forskjell i hverdagen.

Alt dette gjør ifølge Johanssen at temaet Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) bør oppta langt flere enn bare de som eier og driver bygningsmasse.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

– Vi mener det er svært viktig at politikere og andre som jobber med store spørsmål blir klar over hva som skjer innen denne bransjen. Det offentlige er Norges største byggeier, og i tillegg har politikerne en rekke målsetninger som til syvende og sist handler om hvordan vi utvikler og drifter både privat og offentlig eiendomsmasse her i landet.

Minimesse
I tillegg til foredragene på FVDkongressen vil bransjens aktører også få vise seg frem og møte kongressdeltakerne på en minimesse rett ved siden av kongressalen. Eirik Johanssen håper at man gjennom dette kan skape en nøytral og inkluderende møteplass der ulike selskaper, fag og interessegrupper kan knytte kontakt og utveksle idéer og kompetanse.

FDV-kongressen finner sted på Gardemoen 8. og 9. april.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.