Extinction Rebellion aktivist frifunnet i Høyesterett

elden advokatfirma

Høyestrett har enstemmig frifunnet en klimaaktivist som ble bøtelagt for å ikke ha fjernet seg fra Regjeringskvartalet. – Nå får vi håpe myndighetene lærer noe av dette og viktigheten av fredelig sivil ulydighet som en del av våre demokratiske prinsipper, sier advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

En demonstrant fra den globale klima- og miljøbevegelsen Extinction Rebellion ble i august 2021 pågrepet av politiet, innbrakt og holdt i politiarrest i om lag 6 timer og 40 minutter før hun ble løslatt etter å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra regjeringskvartalet. Hun ble ilagt et forelegg på 6 000 kroner som hun nektet å godta, og hun måtte møte i Oslo tingrett.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Demonstranten ble frifunnet i tingretten, men senere dømt i lagmansretten. Nå har Høyestrett kommet til at demonstranten verken burde vært frihetsberøvet eller bøtelagt av politiet.

Høyesterett vektlegger i sin dom at retten til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner nyter et sterkt rettslig vern. Grunnlovsvernet er forutsatt å ha samme rekkevidde som de internasjonale konvensjonene Norge er bundet av, slik som den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

– Politiet var alt for ivrige, og foretok en ulovlig pågripelse av demonstranten fra Extinction Rebellion som aksjonerte i regjeringskvartalet. De skulle ikke vært strafforfulgt for ikke å fjerne seg, og Høyesterett har frifunnet dem, sier advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma som forsvarte demonstranten i Høyesterett.

– Høyesteretts dom er ganske omfattende og sier at det er en del av menneskerettighetene å utøve sivil ulydighet på denne måten, og at det var et menneskerettighetsbrudd å sette demonstranten på glattcelle i seks timer. forteller advokat John Christian Elden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.