Enova oppgraderer støtteordningene for ny teknologi

enova

Enova lanserer syv nye støtteordninger for teknologi 2. februar. Det blir nå enklere å finne fram til riktig støtteprogram for søkerselskapene for innovative prosjekter og investeringer i ny teknologi.

-Dette er en helhetlig oppgradering av våre støtteordninger innenfor teknologi, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som kan bidra til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Med støtte fra Enova skal ny teknologi utvikles slik at den kan tas i bruk raskere og på sikt bli foretrukket av markedet uten støtte.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Siden 2017 har Enova gitt støtte til teknologiutvikling gjennom tre sektor- og teknologinøytrale støtteordninger. Disse tre handlet om pilotering, demonstrasjon og investeringer i fullskala klima- og energiteknologi.

Enovas nye programmer for teknologiutvikling vil være gjenkjennelig for markedet. Søkerne må fortsatt dokumentere innovasjonshøyde og spredningspotensial, og at teknologien foretaket støtter vil bli konkurransedyktig i markedet på sikt..

-Det skal være enkelt for søkere å forstå hva de kan søke støtte til, og hva Enova har behov for av informasjon for å kunne behandle søknaden, framhever Nakstad og fortsetter: – Dette gjør vi gjennom å lage støtteordninger som retter seg mot ulike tema, og der prosjekter i ulike faser av et utviklingsløp kan søke støtte under den samme ordningen. Vi har også åpnet for forprosjektstøtte for utredninger og dokumentasjon som er nødvendige for en investeringsbeslutning. Slik vil utvikling av nye, innovative klima- og energiløsninger gå raskere og kunnskap om smarte valg kan komme samfunnet som helhet til gode.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.