Milliarder å spare med smartere forvaltning av infrastruktur

sintef

Bygging av ny infrastruktur er svært kostbart, både for økonomien og klimaet. Derfor er det lurt å ta bedre vare på det som allerede er bygget.

Det er fullt mulig å forlenge brukstiden til store betongkonstruksjoner, og dermed unngå å rive og bygge nytt. Det viser tidligere kartlegginger SINTEF har utført i samarbeid med dem som eier infrastrukturen, deriblant Statens vegvesen, Equinor og dameiere.

Nå skal det forskes videre for finne de beste løsningene for å øke brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner.

– Det kan bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner og det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene, sier seniorforsker Tor Arne Martius-Hammer i SINTEF.

Han skal lede FoU-prosjektet Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur.

Prosjektet vil ta for seg offshorekonstruksjoner, dammer og bruer, deriblant Herøysund bru i Nordland, som nå skal rives.

Les også:  Vedum med varme ord om Senterparti-veteranen Anne Enger Lahnsten

En tilstandsanalyse avdekket alvorlige skader på spennarmeringen, og det ble besluttet å bygge ny bru av sikkerhetshensyn.

– Tidligere og bedre tilstandsanalyse kunne bidratt til at man valgte å rehabilitere i stedet for å rive og bygge ny bru. Det ville trolig spart fylkeskommunen for minst 100 MNOK, og miljøet for flere tusen tonn CO2-utslipp, sier Martius-Hammer.

Nå skal nye metoder for tilstandsanalyse og rehabilitering testes før brua rives. Forskerne skal:

  • overvåke konstruksjonen med eksisterende og nye sensorer
  • inspisere det etter-oppspente systemet til brua, forstå korrosjonsmekanismen og gjennomgå beste praksis for reparasjon
  • utføre strukturell vurdering og evaluering av ulike skadescenarier
  • dra nytte av statistiske sannsynlighetsbaserte modeller for å vurdere påliteligheten til resultatene
Les også:  Legemiddelet alle «bør» ha: 9 av 10 nordmenn har ikke hørt om den livsviktige medisinen

Målet er å etablere en miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal kunne benyttes på andre betongkonstruksjoner, og som inkluderer miljøprestasjon på lik linje med økonomi. Visjonen er at konstruksjonene skal få sin digitale tvilling som verktøy for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold.

For det er et enormt etterslep på vedlikehold av bruer, og nettopp skader på spennarmering er den mest uoversiktlige og potensielt mest farlige skaden. Skader på spennarmering kan føre til at konstruksjoner må rives om man ikke iverksetter tiltak tidlig nok.

I dag er estimert levetid for betongkonstruksjoner 50-100 år. Kostnadsestimater viser at større bruer kan rehabiliteres, og levetiden økes med 30 år. Det koster 5-10 % av det det koster å bygge en ny bru, og samme regnestykke gjelder for klimagassutslipp.

Les også:  Ny forskning: Fiskeavskjær kan bedre mental helse

Statens vegvesen stiller flere bruer til disposisjon i prosjektet, både til testing av nye rehabiliteringsmetoder og inspeksjonsteknikker, samt som caser i utvikling av beslutningsmodellen.

– Det har stor verdi å utvikle rehabiliteringsmetoder som øker bruenes levetid samtidig som man reduserer kostnader og klima- og miljøavtrykk. En bedre beslutningsmodell vil også sikre riktig prioritering av vedlikehold på veinettet, sier avdelingsdirektør Trond Michael Andersen i Statens vegvesen.

Forskerne forventer at en forvaltning som er bedre for klimaet, også gir bedre økonomi.

– Per i dag vet vi ikke nøyaktig hvilke tiltak som vil være de mest lønnsomme, men vi vet at det er mye å spare, sier Tor Arne Martius-Hammer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.