Denne kompetansen trenger næringslivet i fremtiden

utdanning

NHOs kompetansebarometer for 2017 er klart. Her svarer over 5500 bedrifter på hvilken kompetanse de trenger fremover. Svarene viser et økende behov for videreutdanning.

For fjerde år på rad, har NHOs medlemsbedrifter fortalt hvilken kompetanse de har behov for fremover. Undersøkelsen viser at 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. Dette er en 7% økning sammenlignet med fjoråret.

Behovet for videreutdanning og etterutdanning øker i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og i de fleste yrker og bransjer er det viktig å holde seg faglig oppdatert. Årets kompetansebarometer viser at arbeidslivet generelt trenger et solid teknologiløft.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

2 av 3 av bedriftene som har svart på årets undersøkelse, sier at de har planer om å digitalisere og automatisere de neste fem årene. Dette øker behovet for utdanning hos de ansatte.

– Kompetanse og utdanning vil være en nøkkel for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, sier Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør i NHO.

Årets undersøkelse viser at det økende behovet for digitalisering ikke endrer behovet for kompetanse når det gjelder utdanningsnivå. Arbeidsgivere ser med andre ord for seg at arbeidsplasser ikke vil forsvinne, men at nye arbeidsoppgaver vil oppstå mens andre digitaliseres bort. Blant bedriftene med et udekket kompetansebehov, sier flesteparten at det er mest aktuelt å heve kompetansen til nåværende ansatte.

Les også:  Avvikler utskjelt arbeidsgiveravgift

Faglig påfyll og videreutdanning via nettstudier kan være løsningen for mange. Med utdanning via nettstudier, kan du ta videreutdanning for å bli tryggere i nåværende jobb, for å tilegne deg ny kunnskap til en annen stilling, eller for å starte i en helt ny retning.

– Videreutdanning er den beste investeringen du kan gjøre for deg selv og karrieren din. Du øker kompetansen, konkurranseevnen og gjør deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet, sier Wenche Halvorsen, aAdministrerende direktør ved NKI Nettstudier.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Mange av de som tar videreutdanning får tildelt nye og mer interessante arbeidsoppgaver med mer ansvar etter fullførte studier. Med videreutdanning, sitter du også tryggere ved omstillinger og oppsigelser.

– NKI tilbyr videreutdanning og etterutdanning innen en rekke fagområder, og du kan ta enkle kurs, større studium eller komplette utdanningsløp, avslutter hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.