Ber statsråden prioritere opplæring av eldrerådene

Pensjonistforbundet

Landsstyret i Pensjonistforbundet ber kommunal- og moderniseringsministeren sørge for at eldrerådene i landets kommuner får opplæring på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny Kommunelov, men svært få kommuner og fylkeskommuner tilbyr opplæring, til tross for at ansvaret ligger hos dem.

– Pensjonistforbundet vil understreke alvoret i situasjonen. Opplæring er nødvendig for at rådene skal få den innflytelsen lovgiver forutsetter og de eldre og samfunnet behøver, i arbeidet med å gjøre samfunnet mer aldersvennlig, påpeker forbundsleder Jan Davidsen.

Eldre er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. I henhold til Kommuneloven er kommuner og fylkeskommuner pliktige til å ha eldreråd. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny Kommunelov, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer, og har dermed samme rettigheter og plikter som andre folkevalgte.

Les også:  Få på plass skilting for hurtiglading!

Kommunene ivaretar sitt opplæringsansvar i varierende grad. De fleste råd blir konstituert etter at folkevalgtopplæringen har funnet sted. Rådene er derfor prisgitt fylkeskommunenes/ kommunenes økonomi og folkevalgtes velvilje, for å få nødvendig opplæring. 

Pensjonistforbundet mener dette både gir et negativt signal overfor eldrerådene og at det bryter med intensjonene i ny Kommunelov. Landsstyret i Pensjonistforbundet ber om snarlig svar på hva ansvarlig departement vil gjøre for å løse dette problemet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.