WWFs ankesak til lagmannsretten: – Norsk ulveforvaltning er ulovlig

dommer advokat

Ulven i Norge er kritisk truet. Til tross for dette har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på permanent lavt nivå.

Mandag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett, etter etter at WWF Verdens naturfond i 2017 gikk til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. WWF tapte i Oslo tingrett. Saken skal vare frem til fredag 6. desember.

– Statens praksis skaper ikke tillit eller forutsigbarhet, men bidrar til et stadig økende konfliktnivå. Norge trenger en tydelig avklart, tillitsvekkende, konfliktdempende og forutsigbar rovdyrforvaltning. Det er statens ansvar. Et ansvar som i dag skyves fra skanse til skanse sammen med våre kritisk truede ville dyr, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

Ulv i Norge er totalfredet og oppført på Rødlisten som kritisk truet, med ekstremt høy risiko for å dø ut. Lovverket åpner, slik WWF ser det, kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv.

WWF vil med søksmålet utfordre hvorvidt et land kan utrydde, eller permanent holde på kritisk truet nivå, egne arter hvis disse artene finnes i levedyktige bestander i andre land.

Les også:  Rødt Nordland: – EØS-rapport gir grunn til bekymring

– Vi står midt i en naturkrise. Bevaring av ulven i Norge må sees i perspektiv av kampen for naturmangfold som pågår globalt. Det er pinlig at Norge, som vil fremstå som miljøledende, har en ulveforvaltning som tvinger bestanden ned til permanent kritisk truet nivå , sier Ingrid Lomelde.

Siden WWF saksøkte staten første gang har grensene fortsatt å tøyes for hvert år. I 2018 ble det for første gang åpnet for å skyte ut en hel flokk innenfor ulvesonen, også her uten skadepotensiale.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

I år har rovviltnemndene vedtatt at det kan skytes ut flokker som også ligger under svensk forvaltning. Dette til tross for at det svenske Naturvårdsverket har bedt Norge om å ikke skyte disse flokkene. Dette vedtaket ligger nå til klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet og endelig avgjørelse kommer før jul.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.