Norge og Brasil styrker samarbeidet i kampen mot fiskekrim

Nærings- og fiskeridepartementet

I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Da den ble vedtatt var den støttet av 9 land. Når Brasil nå slutter seg til er det støtte fra 34 stater.

– Brasil er en stor og viktig havnasjon og har den 10. største økonomiske sonen i verden. Det er derfor svært gledelig at landet nå tiltrer erklæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

For å fylle erklæringen med innhold lanserte Norge i 2019 Blue Justice-initiativet som skal bistå stater med å samarbeide på tvers av landegrensene mot fiskerikriminalitet.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

– Fiskerikriminalitet er et globalt problem som krysser grenser, og derfor må vi kunne samarbeide raskt og effektivt og bruke de mulighetene som fins i en digital verden. Derfor har vi bygget dette systemet for å tilrettelegge for en sikker global samhandling i dette viktige arbeidet, sier Ingebrigtsen.

En norsk-utviklet digital samarbeidsplattform skal føre myndigheter sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Plattformen, som administreres av FNs utviklingsprogram (UNDP), ble benyttet under dagens undertegnelse med Brasil.

– Vi må jobbe langs alle linjer for å sikre at også utviklingsland får del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir, det gir landene mulighet til å hoppe over utviklingstrinn. Vi vet at fiskerikriminalitet har negativ innflytelse på matsikkerhet og livsgrunnlaget for sårbare kystbefolkninger. Derfor er denne digitale plattformen et viktig verktøy, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. 

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Landene i Havpanelet er enige om å sikre 100 prosent bærekraftig havforvaltning innenfor sine respektive havområder. Fiskerikriminalitet er en av flere alvorlige trusler mot utviklingen av bærekraftige havøkonomier.

– Sammen med de andre kystnasjonene i Havpanelet jobber vi nå aktivt med å få flere av verdens land til å ta et bevisst valg om å prioritere bærekraftig havforvaltning. Politisk vilje og internasjonalt samarbeid, sammen med praktiske verktøy som Blue Justice Initiativet er viktig i dette arbeidet, sier statsministerens representant i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi Jens Frølich Holte.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

For å støtte opp om plattformen vil Norge bidra med unik kompetanse innen fartøysporing gjennom det internasjonale kompetansesenter innen fartøysporing som Fiskeridirektoratet og Kystverket samarbeider om i Vardø.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.