Is- og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms akkurat nå!

vinter fjell

Statskog har hatt observatører i fjellet i Nordland og Troms de siste dagene, og nå har rapportene om hvordan is- og snøforholdene er kommet.

Forrige ukes nysnø og påfølgende vind har reddet skiføret for årets påske i høyfjellet. Mange plasser har det kommet oppimot 70-80 cm nysnø, noe som var etterlengta da det utsatte plasser stort sett bare var knallhard skare, is og stein igjen i fjellet.

Statskog har gjort observasjoner flere steder, under følger rapportene fra de ulike stedene.

Nord-Troms
Kystområdene og de kystnære fjellområdene fikk en god del snø både i uke 11 og i uke 12. Innover i fjellet og over 600 – 800 meter kom det bare mindre mengder, men kombinasjonen litt nysnø og endret vindretning gjorde det isharde skarelaget og vindbårene litt mindre krevende å ferdes på.

Nede i skogbandet (Ahmavuoma, Mollesvuoma, Kvænangsdalen) har det samlet seg mer snø, og «bunnløst» er en dekkende beskrivelse.

Det har kommet en god del snø i lavlandet nå sist helg (23.-25. mars), uten at vi har noen formening om hvordan dette været har påvirket forholdene i fjellet. Det er imidlertid all mulig grunn til å minne om at man sjekker lokale forhold mht skredfaren før man legger ruta innom potensielt skredterreng, sier Kjetil Bjørklid.

Isen på fjellvatna er tørr og ligger jevnt over på ca. 90 cm.

Reisadalen/elva: Siste observasjon tirsdag 20. mars: Svært lite av snøværet på kysten rakk hit inn. Noen få cm nysnø, men ikke mer enn at sporet vårt på elva er godt synlig og farbart.Tørr og fin is på elva, men elveis kan som kjent endre seg raskt.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Senja og Midt-Troms
I Dividalen er det noe tynnere snødekke enn på kysten, men de siste ukers snøvær har lagt fra seg bra med nysnø også på indre strøk. Snødybden nede i skogen og i dalene varierer fra 60-100 cm, mens snødekket oppe i høyden er tynnere og mer vindpåvirket. På vestsiden av Dividalen, fra Høgskardet mot Vuoma, har det kommet 15-20 cm nysnø i løpet av siste snøfall. På Østsiden av dalen, fra Rostadalen mot Moskanjavri har det kommet 20-25 cm, mens det ved Stor-Rosta og i Dærtavaggi nesten ikke har kommet noe nysnø: Her er det fortsatt hardt og skavlete. Generelt er det løs og fin snø på topp de fleste steder og gode forhold for å gå på ski.

På Senja har det kommet bra med snø i løpet av de siste ukene. Nede i lavlandet og i dalene varierer snødybden fra 120-140 cm, mens det oppe i høyden er noe tynnere snødekke. Både i Svandalen og Ånderdalen har det kommet 20-25 cm nysnø i løpet av siste snøfall. Tørr og fin løssnø på hardere gammel snø, gjør at det er godt skiføre rundt om i terrenget, sier Kjetil Letto.

Ofoten og Sør-Troms
Her har det kommet 15 – 45 cm nysnø og silkeføre på fjellet og i skogen. Endelig kom snøen og med det bedre skiføre til påske.

Les også:  Sier nei til å åpne Nordland VI

– Snøen, som har kommet siste uka, var etterlengtet og redder påskeføret i Indre Ofoten, sier Arild Bondestad, i Fjelltjenesten.

Underlaget under nysnøen er imidlertid hardt og grovkornet og kan skape skredfare i utsatte terrengtyper, avhengig av lokale vind -og værforhold, også inn i påskeuken, sier Fjelltjenesten. Sjekk derfor opp Varsom.noog vis respekt for fjellet, hvis du skal på fjelltur.

Det er gode iser på fjellvannene med lite overvann og dette bør friste mange til å prøve fiskelykken i påsken?

På indre strøk i Ofoten, er det for tiden mye beitende rein. Dette skyldes, at tilgrensende svenske samebyer, har sluppet reinen til fjells pga. svært mye snø og fastlåste reinbeiter nede i skogen, på svensk side. Fjelltjenesten oppfordrer derfor alle som skal ferdes i fjellet, til å ta spesielt hensyn til dette.

Salten
Den siste uka har det kommet mye nysnø i fjellet og forholdene har endret seg mye. Enkelte steder har det kommet mer enn 50 cm nysnø som fører til tungt skiføre i fjellskogen der vinden ikke tar, men over skoggrensa der vinden tar, er føret mye bedre.

Det siste snøfallet har også dekket en del bårer og mindre skavler slik at skiføret til påsken er stort sett veldig bra.

Nysnøen i fjellet den siste uka var ønsket før påske, og kom som bestilt for å sørge for fint skiføre, sier Fjelltjenesten ved Jim Tovås Kristensen

Mye nysnø på et allerede isete og ustabilt underlag gir rasfare. Følg varslene på varsom.no og styr unna bratte sider med mye snø.

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

Det er god is på fjellvannene og lite overvann. Benytt sjansen til isfiske. Isene på regulerte vatn varierer. Ta kontakt med regulant hvis man er i tvil.

Nord-Helgeland
Siste dagers snøfall har gitt mye bedre skiføre i høgfjellet. Gammel is og skare er dekket med nysnø og terrenget er slettet ut. I skogen kan det dog være ganske tungt og djupgått.

– Mye vind kombinert med mye snø har gitt betydelige hengskavler spesielt i nord og østhellinger. Det er rasfare og spesielt le områder har samlet mye snø. Men det er rikelig med terreng som ikke er å betrakte som rasfarlig, så det er ingen grunn å avlyse påskeskituren, sier Arild Bjørge.

God is uten overvann gir fine forhold for isfiske.

Sør-Helgeland
Det har vært store snøfall den siste uka. Det har kommet mot 50 cm nysnø flere steder og har gitt god skiføre i fjellet. I skogområdene er det til dels mye løssnø og tungt føre.

Det store snøfallet kombinert med vind har lagt opp mye snø i lesider og har medført økt snøskredfare. I enkelte vindutsatte fjellsider, spesielt sør og vestvendte er det isete under nysnøen – vær obs på dette.

– Det er god is på vatna og stort sett ikke overvann. Det betyr fine forhold for isfiske, sier Per Lorentzen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.