Hold Norge Rent legger til rette for fugleromantikk

hold norge rent

På verdensbasis rammes minst en million sjøfugl årlig av marin forsøpling. Ryddeaksjonen «Før fuglene kommer» skal sørge for søppelfrie hekkeområder for vårens fugleforeldre.

Frivillige er i gang med å rydde fiskeutstyr, plastbiter og annet rusk fra hekkeområder i Oslofjorden, Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Troms, Finnmark, Telemark og Oppland.

Opprydding fjerner marint avfall i viktige hekkeområder. Men områdene ligger ofte avsides til, enten til sjøs eller i elvedeltaer. Da trengs det en mindre type dugnad med en annen ryddestil.

Les også:  Ny EU-regulering skal styrke pressens uavhengighet

Sammen med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening skal Hold Norge Rent kartlegge spesielt utsatte hekkeområder.

– Vi ønsker å få vekk så mye som mulig der fuglene oppholder seg og henter mat. Å verne om fuglelivet er en av de viktigste grunnene til at vi rydder marint avfall, sier Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Gjentar dugnaden til høsten
Holmer, skjær og nes er spesielt attraktive hekkeplasser, men fugler hekker også i innlandet. Flere hekkeområder her kan ikke ryddes på våren på grunn av værforhold. I år gjentas derfor dugnaden til høsten – etter fuglene drar.

Les også:  LESERINNLEGG: Er det Israel eller Norge som er en apartheidstat?

– Vi vil at dette skal bli et landsdekkende prosjekt og da må vi selvsagt tilpasse oss værforholdene. Det viktigste er at vi styrer unna når fuglene hekker om våren og sommeren og gir dem litt privatliv, sier Fanny Pindsle i Hold Norge Rent.

Om Før fuglene kommer
Før fuglene kommer 2019 finner sted 18. februar til 15. april og gjennomføres med midler fra Handelens Miljøfond. Hold Norge Rent, Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening har det nasjonale koordineringsansvaret for Før fuglene kommer.

Les også:  Nesten 7600 busspassasjerer kontrollert for belte i buss

Før fuglene kommer ble gjennomført for første gang våren 2015 på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.