Fiskeriminister Per Sandberg: – Vi tar vare på villaksen

sandberg frp

Villaksen er viktig for norsk natur. I et innlegg omtaler generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund problemene rundt rømt oppdrettslaks.

Søilen påstår at regjeringen ikke ønsker å ta vare på villaksen. Han hevder regjeringen fører en oppdrettspolitikk som motarbeider vårt ansvar for å ivareta de ville laksebestandene. Han mener vi mangler både politisk vilje og mot.

Jeg tør påstå at vi har begge deler. Vi har mot nok til å ha en visjon om at det ikke skal rømme laks fra oppdrettsanleggene våre. Og vi har vilje til å sette i gang en rekke tiltak for å sikre at villaksen blir ivaretatt på best mulig måte.

For å nevne noe: Næringen er selv forpliktet til å dekke regninga for å fjerne rømt laks fra elvene. Vi har styrket overvåkningen av rømt laks i elvene våre. Oppdrettere har plikt til å sette i gang med gjenfangst når fisken rømmer. Vi har fastsatt ny forskrift om krav til teknisk standard til oppdrettsanlegg på land. Forskriften sørger for at anleggene, i alle ledd frem til og med lasting av fisk, sikres bedre mot rømming.

Les også:  Her er reglene for droneflyging på 17. mai

Også på teknologisiden skjer det mye. Gjennom utviklingskonsesjoner skal næringa fremme løsninger for å minske miljøpåvirkningene fra oppdrettsnæringen, blant annet fra rømming.

I tillegg til å forebygge rømming, må vi fjerne så mye som mulig av den rømte laksen før den går opp i elvene for å gyte. Her mener jeg vi gjør mye, både rett etter en rømming, og gjennom utfisking. Søilen etterlyser som alltid krav om å merke oppdrettsfisken. Merking av fisken gjør den verken rømningssikker eller forplantningsudyktig. De som er trent i å se forskjell på villaks og oppdrettsfisk klarer i åtti prosent av tilfellene å gjøre dette riktig, uten at den merkes. Metoder for å spore fisken tilbake til rettmessige eier, slik at regninga for utfisking kan sendes tilbake til riktig oppdretter, er under stadig utvikling og er i ferd med å tas i bruk. En fysisk merking av fisken har både økonomiske og velferdsmessige kostnader.

Les også:  If: Du trenger trolig ikke bunadsforsikring

Tallet på hvor mange fisk som rømmer er imidlertid ikke et godt mål på den trusselen som villaksen står overfor i forbindelse med genetisk påvirkning. Det som betyr noe, er hvor mange oppdrettsfisk som befinner seg på feil sted til feil tid, nemlig på gyteplassen i gytetida. Også her går tallene nedover, men dette velger Søilen å overse.

Som fiskeriminister ønsker jeg en god og levedyktig villaksstamme, og jeg jobber jeg hver dag for å finne gode løsninger. Sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil jeg se på tiltak for å bedre tilstanden til villaksen i de elvene der rømt oppdrettsfisk har hatt en uakseptabel påvirkning.

Les også:  Ny veileder kan gi flere grønne tak

Regjeringen gjennomfører ellers en rekke tiltak for å ta vare på villaksen. Vi har nylig vedtatt å bygge en genbank for å ivareta vill laksefisk fra Hardanger. Vi bruker også store ressurser på kalking av forsurede vassdrag, og på å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I fjor ble Lærdalsvassdraget og ni av ti elver i Vefsn-regionen friskmeldt for gyro, og det ble etablert fiskesperre som ledd i gyro-bekjempelsen i Driva.

Både regjeringen og oppdrettsnæringen ønsker god og levedyktig villaksstamme, side om side med en oppdrettsnæring i vekst.

Per Sandberg

Fiskeriminister

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.