nfk

LESERINNLEGG: Grønt ferjeskifte uten kutt i Nordland

Nordland er landets største ferjefylke med 23 ferjesamband. Nordland fylkeskommune bruker 750 millioner kroner i året på ferjene som en forlengelse av fylkesvegene. Av Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur i... Les mer »
nordland fylke

3,5 millioner til voksenopplæring i Nordland – Fokus på innvandrere

Fylkesrådet i Nordland vil bevilge 3,5 millioner kroner ekstra til stedsbasert voksenopplæring. Det innebærer at det skal brukes til sammen 8,5 millioner kroner på dette formålet fram mot 2022, opplyser Nordland fylkeskommune.... Les mer »
lofoten reine

Nordland fylkesråd blar opp for kulinarisk senter i Lofoten

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen hadde en god nyhet med seg da hun besøkte elever og lærere på matfag ved Vestvågøy videregående skole på Gravdal, opplyser Nordland fylkeskommune. Nordland fylkesråd støtter prosjekt... Les mer »
fiskeoppdrett

Nordland fylkesråd vil fase ut bruk av kjemikalier til avlusing

Fylkesrådet mener at det bør nedlegges forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks. Dette kommer frem av fylkesrådets innstilling til svar på departementets høringssak «Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell... Les mer »
nordland fylke

Fylkesrådet i Nordland vil stoppe uthenting av isbiter fra Svartisen

Fylkesrådet i Nordland vil stoppe selskapet Svaice, som vil hente ut og selge eksklusive isbiter fra Norges nest største isbre, Svartisen i Meløy, opplyser NRK. – Jeg mener først og fremst at... Les mer »