Kvinnekonvensjonen 40 år

kvinne islam

Kvinnekonvensjonen fyller 40 år 18. desember 2019. Den er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter, som ble vedtatt i 1967.

Kvinnekonvensjonen består av 30 artikler, hvorav 16 omhandler kvinners materielle rettigheter. Alle medlemsland som har ratifisert konvensjonen har forpliktet seg til å beskytte kvinner mot diskriminering, og sikre sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.

Landene som har ratifisert konvensjonen må rapportere til kommisjonen hvert fjerde år om status for arbeidet med å oppfylle den. Merk at man kan kreve erstatning etter diskriminering.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

FNs kvinnekomité, CEDAW (Commitee on the Elemination of Discrimination Against Women) er et ekspertorgan bestående av 23 eksperter fra FNs medlemsland på feltet som følger implementeringen av kvinnekonvensjonen.

Kvinnekonvensjonen anses som en av de mest problematiske av FNs menneskerettighetskonvensjoner, ettersom likestilling oppfattes svært forskjellig i ulike deler av verden. Disse uenighetene har ført til at flere land har sluttet seg til konvensjonen, men reservert seg mot å følge deler av den.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

I 2000 ble Kvinnekonvensjonen supplert med en tilleggsprotokoll som gir individer og grupper av enkeltpersoner mulighet til å få sin sak hørt av kvinnekomiteen dersom deres rettigheter har blitt krenket. Tilleggsprotokollen gir også komiteen anledning til å starte undersøkelser på eget initiativ der det foreligger en mistanke om alvorlige eller systematiske brudd på kvinners rettigheter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.