tine kukraft

Mindre søtmelk, mer ost og juice for TINE

Driftsresultatet for første tertial ble 468 millioner kroner, 10 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2017. Det er fortsatt volumnedgang på søtmelk, fløte og rømme, men økning på ost og juice. Salgsinntektene... Les mer »