Vil beskytte sårbare arter i Barentshavet

svolvær fiskeriminster

– Bløtkoraller, svamp og andre sårbare arter på havbunnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan de skades av fiskeriaktivitet. Nå får vi på plass nye regler som skal sørge for bedre beskyttelse av disse artene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Fiske med redskap som kan komme i kontakt med havbunnen, for eksempel bunntrål, kan skade de artene som lever der. Derfor ble det i 2011 innført begrensninger i bruk av slike redskap i sårbare områder.

Les også:  Hurtigladeutbyggingen holder ikke tritt med elbilsalget – Kan bety lengre ladekøer

Reglene har i senere tid vist seg ikke å være tilfredsstillende i deler av Barentshavet, blant annet fordi det er andre arter her enn lengre sør.

De nye reglene innebærer blant annet at ti områder i Barentshavet stenges for alt bunnfiske.

Reglene er basert på en grundig gjennomgang av bunnforhold, fiskeriaktivitet og fangst- og forskningsdata. Myndighetene har også hatt møter med næringen for å få frem mest mulig informasjon.

Les også:  LESERINNLEGG: Anerkjenner vi krigsforbrytelser?

– Jeg vil særlig fremheve den gode dialogen med næringen i dette arbeidet. Dette har vært avgjørende for å få på plass et balansert regelverk, som ivaretar hensynet til vern og til næringens økonomiske interesser, sier fiskeriministeren.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.