Virke utfordrer kommunestyrene til å redde lokalt næringsliv

virke

Over 8 av 10 bedrifter i handels- og tjenestenæringen, hvor halvparten av arbeidsplassene i landet finnes, oppgir at de enten allerede har permittert, eller vurderer å permittere ansatte. Det viser Virkes medlemsundersøkelse.

Derfor kommer Virke med fire anbefalinger til hvordan de 9 344 kommunestyrerepresentantene i Norge kan bidra til å redde lokalt næringsliv.

− Kommunen er hjørnestenen i det lokale virkemiddelapparatet. Mange steder er ordføreren på hils med de lokale bedriftslederne. For mange virksomheter er kommunen både største kreditor og største kunde. Derfor kan lokalpolitikerne bidra til å begrense skadevirkningene der de bor, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristiansen.

Virke har fire anbefalinger til kommuner som ønsker å støtte opp om sitt lokale næringsliv.

1. Husleiegaranti for gründere

Ferske gründerbedrifter er spesielt utsatt i møte med den økonomiske krisen. Mange gründere står i umiddelbar fare for ikke kunne betale neste husleie. Virke oppfordrer derfor kommunene til å innføre en husleiegaranti for aktører som huser gründere og selvstendige næringsaktører.

Les også:  Erna Solberg møtte gründeren Hans Gude Gudesen i Ocean GeoLoop

− Hvis økonomien skal komme sterk og sunn ut av korona-pandemien må vi sikre at de sårbare gründerbedriftene overlever. Hvis kommunen bærer noe av børen for gründerne, er jeg overbevist om at man vil få ekstremt god avkastning, i mange år fremover, sier Horneland Kristiansen. 

2. Utsett betalingsfrister

Mange bedrifter opplever at inntektene uteblir, men at utgiftene fortsetter å løpe. Da bør man ta grep som hindrer regningene fra å hope seg opp. Virke oppfordrer derfor til å utsette betalingsfristen for utestående beløp som næringslivet har til kommunen.

Les også:  Kjerringråd utbredt i Nordland: Dette gjør du om du blir solbrent

− Mange sliter med pengemangel. I den grad kommunen kan utsette betalingsfrister, vil det bidra til at flere bedrifter kan holde hodet over vann lenger. 

3. Fortsett å bruke penger!

For mange bedrifter er kommunen den største kunden. I en situasjon hvor mange private aktører er nødt til å kansellere kontrakter eller utsette prosjekter mener Virke at kommunen kan være en motor for å holde de lokale hjulene i gang. Da bør kommunen la planlagte leveranser og prosjekter løpe som normalt. Det mest effektive grepet er likevel å bruke mer penger hos lokale virksomheter.

− Det mange bedrifter trenger nå er etterspørsel. Her er kommunene i en særstilling, da de ikke rammes av nedturen på samme måte som private bedrifter. Gjennom å øke de kommunale innkjøpene, og ikke kansellere planlagte leveranser og prosjekter kan kommunen bidra til å holde den lokale etterspørselen oppe. 

Les også:  Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august

4. Vær på tilbudssiden

Mange steder er kontakten mellom næringslivet og kommunen svært god, enten gjennom direkte kontakt, eller gjennom næringsråd- og foreninger. Virke mener at kommuner bør være ekstra kontaktsøkende, og på tilbudssiden ovenfor lokalt næringsliv igjennom den økonomiske krisen.

− Det er mange fellesnevnere, men ingen fasit. De beste løsningene finner man lokalt. Som en generell anbefaling vil jeg oppfordre alle kommuner til å kontakte lokalt næringsliv, og spørre om det er noe kommunen kan bidra med. Det tror jeg mange vil sette pris på, avslutter Horneland Kristiansen.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.