Virke: − Stortinget viser handlekraft

virke

Virke er glad for at Stortinget gir signal om at kompensasjonsordningen til virksomheter som er rammet av koronakrisen skal favne bredt, at de kommer med motkonjunkturtiltak, kompetansehevende tiltak og ber regjeringen om å komme med en løsning for pakkereisearrangørene.

– Stortinget samler seg og viser handlekraft, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke er opptatt av motkonjunkturtiltakene som kommer må treffe handels- og tjenestenæringen. Bare i den private delen av handels- og tjenestenæringen jobber halvparten av alle nordmenn. I denne næringen er over 180 000 permittert nå.

− Midlene til kommunene og de andre motkonjunkturtiltakene må settes i arbeid raskt, slik at de kommer ut til de rammede virksomhetene så fort som mulig. Det vil fort være behov for flere motkonjunkturtiltak. For eksempel til kunnskapsvirksomheter, bygg og ladeinfrastruktur, sier Horneland Kristensen.

Les også:  Fauskeværinger må betale dyrt for asylmottak de fikk tvunget på seg

Virke er glad for at Stortinget gir et tydelig signal om at kompensasjonsordningen til virksomhetene som har måttet stenge eller har fall i omsetningen siden 12. mars må favne bredt, og gi virksomhetene mulighet til å klare seg gjennom krisen.

− Denne ordningen vil berge tusenvis av arbeidsplasser. Vi i Virke følger opp samtalene med regjeringen frem til ordningen skal legges frem på fredag.

Stortinget ber nok en gang regjeringen om å komme med en løsning for pakkereisearrangørene. Norsk reiselivsnæring, er avhengige av reisearrangørene for å få folk til Norge etter at koronakrisen er over. Under sommersesongen kommer en av fire utenlandske turister til Norge med en reisearrangør.

Les også:  Nytt program skal gjøre ukrainske flyktninger i Norge til gründere

− Pakkereisearrangørene blør i begge ender med dagens situasjon, det haster å få på plass en løsning. Vi forventer at næringsministeren adresserer dette på fredag. Hver dag teller, for om et par uker kan alle være konkurs, sier Horneland Kristensen.

Stortinget peker på den danske løsningen, der staten har tilført reisegarantifondet friske midler og utvidet formålet, slik at refusjoner etter pakkereiseloven også dekkes av reisegarantifondet.

− Det blir pekt i retning av en god løsning. Den må på plass snarest slik at vi ikke får en varig svekkelse av alt fra maritimt reiseliv til hoteller og opplevelsesbedrifter – fra Lindesnes til Nordkapp.

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

Virke er positive til at stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere en midlertidig endring av dagpengeregelverket for å gi adgang til å ta utdanning og opplæring under permittering og ved arbeidsledighet i større grad enn i dag. I tillegg er det bra at Stortinget ber regjeringen se på mulighet av raskt å gjøre nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilbys kurs av kortere varighet.

− Virke er fornøyd med at partiene på Stortinget ser behov for kompetanseheving for å ruste norsk økonomi for den omstillingen koronakrisen vil medføre, sier Horneland Kristensen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.