Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet

gunn

Regionale planer har i liten grad gitt føringer for behandling av vindkraftsaker. Det gjelder også NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

– Kommunesektoren må fremover involveres på en helt annen måte enn i dag, sier Gunn Marit Helgesen.

– Avveiinger som gjelder om og eventuelt hvor vindkraftutbygginger skal gjennomføres, innebærer alltid skjønn. Slike vurderinger må være gjenstand for politisk behandling – ikke minst lokalt. NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land  kan derfor ikke være styrende for hvor vindkraftanlegg skal bygges og ikke, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Riksrevisjonen (2013) og Ekspertutvalget for overføring av oppgaver til regionalt folkevalgt nivå (2018) har tidligere konstatert at få konsesjoner til vindkraftprosjekt følger anbefalinger i regionale planer for vindkraft. Da NVEs arbeid med nasjonal ramme ble satt i gang, fant KS det nødvendig å få en egen utredning om vindkraft sett fra kommunesektorens perspektiv. Rapporten fra arbeidet viser at kun seks fylkeskommuner har laget regionale vindkraftplaner, og at disse planene i liten grad er fulgt opp i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Prosjektet viser dessuten tydelig spenninger og utfordringer fylkeskommunene har når de skal ivareta nasjonale hensyn i en regional kontekst, samtidig som de skal forene ulike lokale aktørers interesser og hensyn i en regional plan for vindkraft.

Den siste tiden har vi sett en økende misnøye med manglende regional og kommunal medvirkning i vindkraftsaker. Gunn Marit Helgesen mener vi nå må se grunnleggende på hele systemet for tildeling av vindkraftkonsesjoner.

– Energiloven, konsesjonsprosessen, utbyggingsplanleggingen og forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land gir ikke grunnlag for et godt system for å ivareta lokalbefolkning og kommunesektorens behov i vindkraftsaker. Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen. Hensyn knyttet til demokrati, helhetlig planlegging og fornuftig naturressursforvaltning krever at vi utvikler et nytt og bedre system for behandling av vindkraftsaker. Kommunene må kunne si ja eller nei til aktuelle prosjekter, sier Gunn Marit Helgesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.