Vil sikre bedre pensjoner med stortingsforlik

Foto: Stortinget

FrP har blitt enige med SV og Pensjonistforbundet om et forslag som vil sette en stopper for underregulering av pensjoner.

Tirsdag la FrP, SV og Pensjonistforbundet frem forslag som vil sette en stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft, samtidig som minste pensjonsnivå heves. FrP og SV inviterer nå partiene på Stortinget til et bredt forlik for å bedre pensjonistenes økonomi.

– Vi må få slutt på den uverdige behandlingen av landets pensjonister. På grunn av pensjonsreformen, som FrP stemte imot, har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Vi kan ikke ha det sånn at pensjonistene skal stå igjen som taperne, sier FrP-leder Siv Jensen.

Hun viser til at det er bred enighet om at dagens modell ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt. FrP, SV og Pensjonistforbundet støttet ikke innføringen av pensjonsreformen, og ønsker alle en bedre modell der underreguleringen oppheves i sin helhet. Målet er nå å få flertall på Stortinget for å sikre en bedre pensjonsutvikling.

Les også:  800 millioner ekstra til havbruksfondet

– Våre pensjonister har ikke tid til å vente på regjeringens pensjonsutvalg som skal evaluere pensjonsreformen de neste årene. Da risikerer pensjonistene mange år med tapt kjøpekraft. Derfor inviterer vi nå til et bredt samarbeid slik at vi raskt skal kunne få på plass løsninger som bedrer pensjonistenes kår, sier Jensen, og legger til:

– FrP og SV tok i sin tid initiativ til et bredt barnehageforlik i Stortinget, der vi sørget for full barnehagedekning gjennom bruk av offentlige, private og ideelle barnehager. Nå håper vi på et bredt forlik igjen, der de andre partiene vil være med oss for å bedre situasjonen til landets eldre slik vi gjorde for barna.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget er glad FrP nå har funnet sammen med SV og Pensjonistforbundet for å finne en god løsning i påvente av Pensjonsutvalgets eventuelle forslag til varige endringer.

Les også:  FrP satser på lokaldemokratiet

– Landets pensjonister har ingen tid å miste. Vi må stoppe dette pensjonsranet nå. Våre eldre, som har vært med å bygge dette landet, fortjener bedre enn å sitte igjen med stadig mindre å rutte med for hvert år som går. Derfor fremmer vi nå forslag der vi inviterer resten av partiene på Stortinget til å inngå et nytt, midlertidig forlik, som skal vare frem til Pensjonsutvalget kommer med sitt forslag i 2022, avslutter Wiborg.

1. Stortinget ber regjeringen snarest fremme de nødvendige forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Prinsippet legger regulering av trygdeoppgjørene som gjennomsnitt av lønns- og prisvekst til grunn. Ordningen bør få virkning fra 2020.

2. Stortinget ber regjeringen opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60), hvor første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020. 

Les også:  Utfordret statsministeren: – Politikken hans vil føre til at pasienter dør i helsekø

3. Stortinget ber regjeringen innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene, ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og lønnsveksten gis til forhandling, de årene dette er et positivt beløp. Midlene skal prioriteres til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen for minstepensjonistene er nådd. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner. 

4. Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold (St. mld. 4) til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag. 

5. Stortinget ber regjeringen sørge for at Pensjonistforbundet får plass i TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner.

6. Stortinget ber regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes.

Foto: Stortinget

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.