Vil rydde opp i returprovisjoner for turistguider

polarsirkelen

Returprovisjon i reiselivsnæringen går ut på at turistguider inngår provisjonsavtaler med butikker og serveringssteder om å sende turistgrupper dit, mot at de får en andel av pengene som turistene legger igjen.

Reiselivsorganisasjonene, handelsnæringen og Stortinget har over flere sommersesonger pekt på denne praksisen som et økende problem og det har blitt reist tvil om praksisen er lovlig.

– Vi har en rekke regler som begrenser hva som er lovlige avtaler og vil med denne nettbrosjyren gjøre det klart og tydelig hva både guider, butikker og serveringssteder må overholde. Turister som besøker Norge skal ha frihet til å velge hva de vil kjøpe av varer og tjenester, uten å være utsatt for press til å handle noe de ikke ønsker. Vi ønsker at de skal sitte igjen med en god opplevelse. Og, ikke minst, at Norges omdømme som et velorganisert og pålitelig samfunn holdes ved like, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Slike provisjoner er i utgangspunktet ikke ulovlige. Det er hvordan ordningen med returprovisjon praktiseres som avgjør lovligheten. Hvis den egentlige motivasjonen bak f.eks. en positiv omtale av visse reiselivsprodukter fremfor andre holdes skjult, kan man risikere å nærme seg en gråsone for hva som vil kunne regnes som lovlig, sier næringsministeren.

– Det er avtalefrihet i Norge. Det innebærer at det i utgangspunktet er lov til å inngå avtale om returprovisjon, forutsatt at du ikke bryter norske lover og regler. Det er bedriftens og guidens ansvar å sikre at avtalen er lovlig, sier næringsministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.