Vil redusere byrden for aksjeselskaper

Nærings- og fiskeridepartementet

Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves til 100 000 kroner, etter nye endringer i aksjelovgivningen.

Med de nye endringene i aksjelovgivningen kan aksjeselskaper inngå avtaler med nærstående parter på 100 000 kroner uten å følge særskilte saksbehandlingskrav.

Tidligere har minsteterskelen vært 50 000 kroner. I tillegg flyttes godkjenningskompetansen fra generalforsamling til styret.

– Dette gjør det enklere for de om lag 330 000 aksjeselskapene i Norge. Det reduserer saksbehandlingskostnadene, og er gode nyheter for små og mellomstore bedrifter, særlig i oppstartsfasen. Vi jobber hele tiden for å fjerne unødvendige reguleringer og redusere det administrative arbeidet ved å drive bedrift, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I 2018 gjorde regjeringen forenklinger for 2 milliarder kroner. Over nyttår kommer en oppdatering for 2019.

De nye reglene trer i kraft fra nyttår, og medfører også at børsnoterte selskaper må offentliggjøre meldinger om nærstående transaksjoner.

– Hensikten med dette er økt åpenhet er å forhindre misbruk av selskapenes midler, sier Røe Isaksen.

Samtidig endres reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv. Det vil for eksempel si at selskap A stiller sikkerhet for selskap B sitt oppkjøp av aksjene i selskap A.

I aksjeloven erstattes unntaket for eiendomsselskaper med et generelt konsernunntak. Formålet er å gi større fleksibilitet ved oppkjøp.

Det er også vedtatt endringer i reglene om selskapenes lønnspolitikk, om krav til retningslinjer for lederlønn i børsnoterte selskaper. Det stilles det tydeligere krav til åpenhet, og selskapene skal blant annet utarbeide en årlig lønnsrapport. Disse endringene trer ikke i kraft ennå.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.