Vil knytte næringsliv og akademia i Nordland tettere sammen

nfk

– Vi trenger å styrke næringslivet i Nordland gjennom samarbeid mellom bedrifter og vitenskapelige miljøer. Derfor går fylkesrådet inn med 300 000 kroner til prosjektet «Næringslivsmentorer», sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland og fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide.

Næringslivsmentorer er personer fra næringslivet som frikjøpes for å bidra inn i samarbeid med akademia. Støttebeløpet til mentorene ligger mellom kr 60 000,- og 160 000,-. Satsingsområdene for de kommende næringslivmentorene er Nordlands eksportrettede næringer; sjømat, reiselivs- og opplevelsesnæringen, industri og fornybar energi samt romfart. Prosjektet drives i regi av UiT- Norges Arktiske universitet.

Les også:  Glimt: Går mot løsning for tomt til ny storstue

-Nordland er et av Norges viktigste næringslivsfylker. Det er helt avgjørende at vi har et godt samspill mellom fylkeskommune og næringslivet. Det at vi nå går inn med midler til næringslivssmentorer er nettopp et grep for å treffe arbeids- og næringslivets behov, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

-Hensikten med ordningen er å styrke relevans i utdanningen -blant annet ved at mentorene får sjanse til å påvirke innholdet i universitetets studieprogrammer.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Prosjektet skal også bidra bygge tettere relasjoner mellom fagmiljø/studenter og næringsliv, eksempelvis i form av internships, samarbeid om bachelor- og masteroppgaver og annet. Videre skal det fokuseres på bedrifters behov inn i studieprogram, nettverk og FoU-samarbeid, sier Haukland.

UiT har de to foregående år hatt totalt ni ulike bedriftsrepresentanter inne på denne ordningen. Viserektor ved UiT for Sør- Troms og Nordland, Rikke Gürgens Gjærum, viser til mange resultater fra prosjektet

Les også:  Grøftrensk skadet kulturminne i Sortland

– Flere studenter er rekruttert til mentorers bedrifter og studieprogrammet er fornyet. UiT har forsterket sin informatikksatsning i Bodø, en bedrift har sogar søkt om å få næringslivs-phd, det vil si at en ansatt tar doktorgrad mens vedkommende er ansatt i bedriften. Mentorer har bidratt inn på seminarer og konferanser, og studenter har besøkt så vel bransjetreff som bedrifter. Dette er jo veldige positive resultater, ikke sant, sier hun entusiastisk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.