Vil ha økt åpenhet om utenlandske aksjeeiere

Nærings- og fiskeridepartementet

Rundt 40 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs eies av utenlandske investorer. Det tilsvarer verdier for over 1000 milliarder kroner. Nå foreslår Nærings- og fiskeridepartementet nye regler som gir økt åpenhet om utenlandske aksjeeiere.

 Åpenhet om eierstrukturer og maktforhold i næringslivet er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Dette nye lovforslaget betyr økt åpenhet om en stor andel av aksjeeierne på Oslo Børs, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mange utenlandske aksjeeiere eier aksjer i norske selskaper gjennom forvaltere. Det betyr at en bank eller lignende oppføres som forvalter av aksjene. Selskapet selv har ikke direkte tilgang til opplysninger om hvem som er eier, men kan spørre forvalteren. I praksis har disse opplysningene vært vanskelige å få tak i. Forvalterregistrering er svært vanlig i mange land, men er i Norge kun tillatt for utenlandske aksjeeiere.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene flås og bompengene sløses!

Nå foreslår regjeringen at alle allmennaksjeselskaper (ASA) og aksjeselskaper (AS) med forvalterregistrerte aksjer skal offentliggjøre opplysninger om sine aksjeeiere, inkludert eiere av forvalterregistrerte aksjer. I tillegg skal børsnoterte selskaper offentliggjøre oversikt over aksjeeierne som deltar på generalforsamlingen. Allmennheten har i dag allerede tilgang til opplysninger om alle aksjeeiere i aksje- og allmennaksjeselskaper, som ikke har aksjer gjennom forvalter.

 De nye forslagene gir større åpenhet om utenlandske investorer som aksjeeiere. Her er det snakk om store summer. Markedsverdien på aksjer på Oslo børs, som er eid av utlendinger, er i dag over 1000 milliarder kroner, sier Røe Isaksen.

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

Lovforslaget skal dermed sikre både økt åpenhet om aksjeeiere i norske selskaper, og gi oversikt over hvilke aksjeeiere som utøver innflytelse på generalforsamling.

Forslaget til lovendringer vil også gjøre det lettere å delta på generalforsamlingen for mange utenlandske investorer. Det kan gi økte investeringer i norske selskap.

 Det er viktig for økonomien at norske selskaper er attraktive for utenlandske investorer. Det sikrer selskapene våre utenlandsk kapital. Dette lovforslaget sikrer at utenlandske aksjeeiere har rettigheter på lik linje med norske aksjeeiere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.