Vil ha havvind på Helgeland

nfk

Fylkesrådet i Nordland ber NVE vurdere havvindproduksjon på Helgeland Ytre.

– Området ble konsekvensutredet allerede i 2012, og vi har fått ytterligere kunnskap så sent som i 2020. Å åpne dette feltet må prioriteres, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.

Med den enorme industriaktiviteten som seiler opp i nord, er behovet for økt energiproduksjon stort. Fylkesrådsleder Norvoll mener at få prosjekter er så klar for utbygging som nettopp havvind på ytre Helgeland.

– Dette er fornybar energi som passer som hånd i hanske til de grønne industrisatsingene som skjer på Helgeland. Området er ikke et gyteområde, og lar seg godt tilpasse den fiskeriaktiviteten som skjer i området argumenterer Norvoll.

Les også:  Ulovlig ATV-bruk under jakt skal stoppes

NVE har fått i oppdrag å vurdere om noen av områdene som ble konsekvensutredet i 2012 skal konsekvensutredes på nytt. Norvoll er tydelig på at tiden er kommet for å satse i nord, da den historisk grønne industrisatsingen gjør at det om ikke mange år vil være et betydelig kraftunderskudd i nord.

– Havvindsatsingen skyter nå fart. Regjeringen har varslet å øke norsk kraftproduksjon med 50 prosent innen 2040. Alt ligger til rette for å satse på Helgeland Ytre. Vi ser jo i Sør-Norge hva som skjer hvis det ikke er tilstrekkelig kraftproduksjon, argumenterer Norvoll.

Les også:  Sven-Erik Holsbø ny direktør i Frost Kraftentreprenør

Fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland påpeker at havvind utenfor Helgeland kan gi synergier til andre næringer både til havs og på land.

– Fiskeridirektoratet anbefaler nå Trænabanken som et av tre områder som skal konsekvensutredes for havbruk ute til havs. Dette området ligger nært Helgeland Ytre. Havvindproduksjonen kan bidra til elektrifisering av både havbruk og olje- og gassnæringene, argumenterer Haukland.

Hun er også opptatt av at havvindnæringen kan gi industrielle muligheter for leverandørindustrien i Nordland.

– Allerede er industrien i Nordland koplet mot denne grønne energibyggingen. Men prosjekter som ligger nært til nordland vil absolutt være med på å gi knoppskytinger til flere bedrifter, påpeker Haukland.

Les også:  Bodømann pågrepet i stor narkosak

Norvoll legger til at dette må sees i sammenheng med praktisk utøving av nordområdepolitikken.

– Å utnytte lokale verdier skaper vekst. Det er med på å snu den negative befolkningsutviklingen. Men ikke minst er havvind en naturlig del av den grønne industriutviklingen som Nordland står midt inne i. Nordland er kanskje den viktigste leverandøren til klima-målsettingene, både regionalt for Nordland, men også nasjonalt og internasjonalt, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.