Vil ha ekstra midler til rassikring av fylkesvegene

bil ratt speedometer

Nasjonal Rassikringsgruppe er glad for at ny regjeringsplattform er tydelig på at det nå skal utarbeides en gjennomføringsplan for skredsikring på riks- og fylkesveger, sammen med fylkeskommunene.

Det er også et stort behov for en opptrappingsplan for rassikring, spesielt for fylkesvegene i en tilleggsproposisjon for Statsbudsjettet for 2022.

– Store nedbørsmengder førte denne uken til jordras og flom flere steder på Vestlandet. Fylkesveger ble stengt og innestengte beboere måtte fraktes forbi rasområdet i båt. Vi frykter at ekstremnedbør og mer ustabilt klima med en vinter i anmarsj vil medføre mange flere ras fremover, sier leder av Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Les også:  Slik pakker du feriebilen

Et av Nasjonal rassikringsgruppes aller viktigste budskap til myndighetene har over mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesvegene.

– Stortinget har bestemt at Regjeringen skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor. Dette er vi svært glade for er stadfestet i Hurdalsplattformen til den nye Regjeringen. Dette svært viktige arbeidet vil Nasjonal rassikringsgruppe svært gjerne delta i og være en ressurs for, sier Jenny Følling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.