Vil forenkle havbruksregelverket

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil rydde opp i gamle forskrifter, og ber en arbeidsgruppe komme med ti forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen.

– Jeg har ved en rekke anledninger fått innspill til endringer og forenklinger av regelverket som berører havbruksnæringen. Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer for både de store og små aktørene i næringen, slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  11 millioner til forskning på overgrepsutsatte

Fiskeri- og sjømatministeren etablerer nå en liten arbeidsgruppe som innen 1. juni i år skal komme med en prioritert liste over 10 bestemmelser/krav i ulike forskrifter som kan bidra forenklinger, og som kan oppklare uklarheter og potensiell motstrid mellom ulike regler.

– Jeg håper og tror arbeidsgruppen vil komme med innspill til forenklinger, for eksempel regler de mener er i motstrid, unødig byråkratiske eller utdaterte. Samtidig må vi forsikre oss om at vi har god kontroll der det er nødvendig, sier Ingebrigtsen.

Les også:  Fauskeværinger må betale dyrt for asylmottak de fikk tvunget på seg

Arbeidsgruppens innspill er begrenset til forenklinger av regelverk som faller inn under fiskeri- og sjømatministerens konstitusjonelle ansvar. Dette gjelder særlig regelverk etter akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven.

Det arbeides også nå med en ny strategi skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring som etter planen skal legges frem før sommeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.