Vil bekjempe fiskevirus

Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot Pankreassykdom, for å hindre tap for næringen.

Det er på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet at Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en bekjempelsesplan for Pankreassykdom (PD). Dette er en alvorlig virussykdom som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere, som følge av svak tilvekst, redusert slaktekvalitet og dårlig fiskevelferd. Sykdommen er utbredt på Vestlandet og i deler av Trøndelag.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Vi må holde resten av landet fritt for PD, samtidig som vi begrenser konsekvensene av sykdommen i PD-sonen. En slik strategi vil kreve felles oppslutning og felles tiltak i næringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Planen tar utgangspunkt i gjeldende krav i regelverket for bekjempelse av PD. Regelverket fremkommer i nasjonal PD-forskrift, i transportforskriften og i kontrollområdeforskriften for PD som for tiden gjelder i Trøndelag og sør i Nordland.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Bakgrunnen for oppdraget med å lage en bekjempelsesplan, er å sikre en enhetlig behandling av situasjoner med utbrudd av PD, hvor det fremgår hvorfor og hvordan et utbrudd må behandles ulikt avhengig av hvor i landet utbruddet skjer. På denne måten skal næringen oppleve en større grad av forutsigbarhet, samtidig som saksbehandlere i Mattilsynet får støtte i behandlingen av enkeltsaker.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.