VIDEO: Hektisk, men fin militærøvelse i Bodø

heron

Bodøposten.no trykket 26. april nyheten om at det var øvelse med bevæpnet politi og militæret på flyplassen og i Bodø sentrum.

I dag kan du høre om hvordan øvelsen gikk og lese hva de som var med på øvelsen synes om hvordan det var å øve midt i byen med våpen.

– Det oppleves meningsfullt å kunne gjøre noe for å beskytte samfunnet. Vi i Heimevernet har en viktig samfunnsoppgave som noen må løse. Mange av de som kommer inn til våre øvelser er voksne mennesker. Da er det viktig å gi dem en meningsfull tjeneste når de først tas ut av det sivile samfunnet.sier Øystein Wik, som er sjefssersjant i Bodø HV-område i Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 (HV-14).

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Utdannet i HV

Wiik kom inn i HV som korporal og lagfører. Han utdannet seg fra lagfører til stabssersjant gjennom Heimevernets egne kursrekker. En uke med grønn uniform er noe annet enn hva han gjør resten av året som markeds- og kommunikasjonssjef i Boligbyggelaget NOBL.

– Vekselvirkningen er kjempestor. Du skal tenke gjennom din egen rolle som leder. Samtidig møter du en del utfordringer i HV som du sjeldent er borti i ellers. Vi gjør andre ting når vi er inne i tjeneste. Folk reagerer på en annen måte i grønt, enn hva de kanskje ville gjort ellers. Det er interessant å øve med seg selv på de tingene, sier Wik.

Les også:  St. Eystein skole i Bodø feirer 20 år!

Alle soldatene er blitt bedre
– Alle involverte soldater og avdelinger er blitt bedre som en relevant og avgjørende aktør hvis det blir påkrevet, sier sjef for HV-14, oberstløytnant Bengt Henriksen.

HV-14 har hatt 1.000 soldater inne til årlig trening under øvelse Salten som har foregått mandag 23. april til fredag 27. april. Øvelsen har funnet sted i store deler av Salten med hovedvekt i Bodø.
Den tar for seg Heimevernets viktigste oppgave, å sikre militære installasjoner, nasjonale styrker og sikre mottak av allierte forsterkninger.

Øvingsmål er i stort nådd
Øvelse Salten er en stor og viktig øvelse for HV-14. Øvelsen har også være synkronisert opp mot den sivile øvelsen Nord, og dermed fikk HV øvd på militært-sivilt samarbeid med politi, fylkesmann, sykehusene, Sivilforsvaret og de berørte kommunene.

Les også:  3 millioner ekstra til Nordlandsmuseet i Bodø

– Reaksjonsevnen, samhandling med andre beredskapsaktører og operative kraft til å løse aktuelle oppdrag er bedret betydelig, sier Henriksen.

Militære oppdrag
Under øvelsen har soldatene i HV også fått øve på å løse militære oppdrag. Dette gjennom sikring av kritisk infrastruktur sammen med blant annet politiet, samt sikre verdiene og folkene i regionen. 

HV-14s innsatsstyrke Heron har trent på oppdragsløsning i samarbeid med politiet. Sammen har de trent på objektsikring både inne i og utenfor Bodø lufthavn.

Se video her:

Foto: Per-Inge Johnsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.