Vasker bilen med solvarmet vann

circle k

Norges første bilvaskeanlegg med solfanger er nettopp satt i drift på Fjellhamar i Akershus. Solfangerne henter energi fra sola til å varme opp vann som brukes til vask av bil. Samtidig er Circle K i ferd med gjøre området utenfor hovedstaden til en prøvegrunn for grønne prosjekter.

– Energieffektivitet er en stadig viktigere miljøtrend, og vi ønsker å være en del av løsningen. Derfor jobber vi med å fase ut oljefyring ved våre stasjoner, samtidig som vi utforsker mulighetene som ligger i solenergi, sier miljøsjef Stein Lorentzen i Circle K Norge.

Fem rader med til sammen 25 paneler er montert på taket til Circle K Fjellhamars vaskeanlegg langs riksvei 159 i Lørenskog. Dette er solfangere, som sammen med to energibrønner og en varmepumpe skal sørge for at bilvasking i Lørenskog og omegn heretter blir en miljøvennlig affære.

Sparer 12 000 liter olje
Prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge forteller at solfangerne vil sørge for to tredeler – om lag 55 000 kWt – av det totale energibehovet ved bilvaskeanlegget. Resten er det varmepumpen som sørger for. Det er foreløpig bare selvvaskeanlegget som forsynes med soloppvarmet vann.

Les også:  Fremtidens trådløse nettverk: Utforskingen av 6G i Norge

– Nå som det er sommer vil nok solfangerne dekke inn opp mot 100 prosent av oppvarmingen, mens til vinteren må varmepumpen ta unna mer. Ved å skru av oljefyren sparer vi hvert år 12 000 liter olje på Circle K Fjellhamar, som har ett av de største vaskeanleggene i området, sier Baksaas.

Solfangere skiller seg fra solcellepaneler ved at de omdanner solstråling til varme i stedet for elektrisk energi. Varmen overføres til en vanntank som fungerer som et batteri til de dagene solen ikke skinner.

Unik kombinasjon
Det er energiingeniørselskapet Jarotech som har sørget for alt fra prosjektering og design til montasje av løsningen på Circle K Fjellhamar. Rådgivende ingeniør Marius Bolstad forteller at dette er første gang varmepumper og solfangere brukes som del av en helhetlig løsning på det norske markedet.

Les også:  Misvær: Tunnelarbeid på fylkesveg 812

– Begge disse teknologiene er velutprøvde hver for seg, men det er unikt at de kombineres på denne måten. Styringssystemet er automatisk og veksler mellom sol- og bakkevarme etter hva som er mest hensiktsmessig. Dette er et viktig pilotprosjekt for å teste ut potensialet som ligger i denne kombinasjonen, og vi vil jobbe aktivt med dette fremover, sier han.

Bolstad anslår at bilvaskanlegget på Fjellhamar vil få en utslippsreduksjon på 23 000 kilo CO₂ årlig, slik at totalutslippet går ned med nesten ¾-deler.

Renner ikke ut i naturen
Stein Lorentzen forteller at siden Circle K Fjellhamar er selskapets største bilvaskestasjon i Norge, gir det en signaleffekt å kunne tilby en mer miljøvennlig bilvask her.

– All bilvask fører til avrenning av kjemikalier og slam som er forurenset, men vi reduserer miljøbelastningen ved å bruke jordvarme og solvarme til å varme vannet som kreves i selvvasken. Dessuten benytter vi svanemerkede kjemikaler, og ikke minst samler vi opp slammet fra bilvasken i sandfang og oljeutskiller slik at det ikke renner ut i naturen, sier miljøsjefen til Circle K.

Les også:  LESERINNLEGG: Dårlig rettssikkerhet for studenter

Grønn satsing på Østlandet
Dette er langt fra det første miljøtiltaket Circle K Norge prøver ut i nærheten av hovedstaden: I fjor installerte selskapet solceller på stasjonene på Økern og Kjeller, et eksperiment Stein Lorentzen forteller står til forventning. I tillegg har kjeden etablert Norges første svanemerkede bilvask på Circle K Skedsmokorset.

– Det skjer veldig mye spennende i skjæringspunktet miljø og teknologi flere steder i regionen. Blant annet ligger Akershus EnergiPark, Norges største solfangeranlegg, i umiddelbar nærhet. Dette er en inspirasjon for oss, samtidig som vi håper at vår satsing på grønne løsninger kan inspirere andre til å prøve seg, sier han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.