Utvider sesongen for snøkrabbefisket

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil utvide snøkkrabbefisket til 10. juli. Dermed får fiskerne ni ekstra dager på seg før fisket stenger.

– Det foregår for tiden et godt snøkrabbefiske på norsk sokkel i Barentshavet. Vi ønsker å legge til rette for at flåten skal få utnytte dette fisket fullt ut før det stoppes, sier fiskeri- og sjømatministere Odd Emil Ingebrigtsen.

For å beskytte snøkrabben når den skifter skall, stenges fisket en periode. Fisket skulle i år opprinnelig stenges 1. juli. Nå utsettes stengningen til 10. juli. Snøkrabbefisket vil da være stengt til og med 30.september.

Les også:  Ønsker flere fartøy til miljødugnad

Endringen kommer etter en skriftlig høring om fisket etter snøkrabbe.

Samtidig som sesongen utvides, må fartøyene belage seg på å fiske med færre teiner. Tidligere kunne hver båt ha 12 000 teiner. Antallet reduseres nå til 9000.

– Vi har krav om at teinene skal røktes hver tredje uke. Dette forhindrer at teiner blir lagret unødig i sjøen, og reduserer risiko for spøkelsesfiske. Det er viktig at aktørene er i stand til å frakte redskapet til land, fortrinnsvis på én tur. 9000 teiner er ifølge næringen selv et antall som er håndterlig, sier fiskeri – og sjømatministeren.

Les også:  Regjeringen legger fram 3 milliarder for næringslivet

Krav om å merke snøkrabbeteier med vak oppheves. Vakene kan drive med is og flyttes slik at de blir vanskelig å finne igjen. I en snøkrabbe-lenke skal hver teine i hver ende av en krabbelenken merkes.

Minstemålet for snøkrabbe reduseres fra 100 mm skjoldbredde til 95 mm skjoldbredde. Hensynet er å beskytte de kjønnsmodne hannene og å sikre reproduksjonspotensialet til krabben, samtidig som vi ivaretar den praktiske utøvelsen av fisket.

Les også:  SMB Norge: - Strømpakken en «tikkende byråkratibombe»

De nye reglene om redusert minstemål, oppheving av krav til bruk av vak og innstramming av redskapsbegrensningen gjelder fra 10. juli 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.