Utfordret statsministeren: – Politikken hans vil føre til at pasienter dør i helsekø

frp

Nå som regjeringen avvikler investeringstilskudd til nye omsorgsplasser og med fjerningen av fritt behandlingsvalg advarer Fremskrittspartiet mot at det blir postnummeret som avgjør hvorvidt pasienter får god eller dårlig behandling. De kaller det «lottotilstander». Dette ble tema i dagens spørretime i Stortinget.

–  FrP har i alle år advart mot lottotilstander i eldreomsorgen, der postnummeret ditt avgjør om du får god eller dårlig omsorg. Med avviklingen av fritt behandlingsvalg blir dette lottoprinsippet gjeldende for alle deler av helsevesenet vårt. Dermed går regjeringen bort fra selve grunnprinsippet i helsevesenet vårt: like helsetjenester til alle sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson for FrP.

FrP-politikeren fra Telemark gjør videre et poeng ut av at han ønsker at alle skal kunne benytte seg av private helsetjenester, ikke bare dem som har råd til det. Det gjør han ved å sende et stikk til statsministeren som selv benyttet seg av hjelp av privatlege etter en strekk.

Les også:  11 millioner til forskning på overgrepsutsatte

–  I motsetning til statsministeren, som bare vil at de med god råd skal kunne kjøpe private helsetjenester, slik som da han selv fikk strekk i låret etter en fotballkamp, vil FrP gjøre private tjenester tilgjengelig for alle, uavhengig av personlig økonomi, sa Hoksrud i spørretimen.

Undersøkelser viser at norske helsearbeiderne er utslitte. De var slitne før pandemien, nå etter pandemien er det enda verre. De jobber kvelder og overtid for å få ned de enorme helsekøene, som har passert 200.000. I mai kunne vi lese om et behandlingssted gjorde seg klar for å ta imot utbrente helsearbeidere som har møtt veggen. Dette med et bakteppet der vi allerede mangler 7000 sykepleiere, og at Norge ved årsskiftet kan ha 350.000 nordmenn uten fastlege.

–  Denne regjeringen synes å ha allergi mot alt, så lenge det står privat. I motsetning til regjeringen er FrP opptatt av bedre løsninger for flere. Vi mener bedre helsetjenester gir folk mer frihet og reduserer presset på de offentlige helsetjenestene, sier Hoksrud.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Morten Wold, Hoksruds kollega i Stortingets helsekomite trakk frem enkeltaktører under spørretimen og utfordret statsministeren på hvorfor ikke alle skulle få tilgang til disse.

–  Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester uavhengig av hvor i landet man bor. Likevel ser vi med avviklingen av fritt behandlingsvalg at ideelle eller private aktører som Modum Bad eller Barnas Fysioterapisenter, med pasienter fra hele landet, nå kun vil kunne tilby tjenester for pasienter i deres egne helseforetaksområder. Mener statsministeren man oppfyller dette prinsippet når private tilbud som har vært tilgjengelig for alle, i stedet kun blir forbeholt de som sogner til de forskjellige helseforetakene, eller om man kan kjøpe seg inn i et tilbud av egen lomme, spurte Wold statsministeren.

Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Under høringen til statsbudsjettet forrige uke sa fastlege Lars Gullestad ved Colosseumklinikken at pasienter vil dø dersom fjerningen av fritt behandlingsvalg gjennomføres slik regjeringen legger opp til. Hos flere av pasientene som kommer til Colosseumsklinikken gjennom fritt behandlingsvalg blir det avdekket magekreft. 

–  Mens det statlig finansierte private tilbudet har korte ventetider, må man i det offentlige stå i kø over ett år. Med regjeringens politikk blir pasienter heller plassert i helsekø, enn å få gratis helsehjelp av en privat aktør. Konsekvensen er at pasienter vil dø fordi kreften ikke blir avdekket i tide. Dette viser at regjeringen driver med ideologi fremfor det som er det beste for norske pasienter, sier FrP-politikerne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.