Utfordrende år for Norsk Rikstoto tross overskudd

rikstoto

2018 har vært et utfordrende år for Norsk Rikstoto – med en foreløpig omsetningsnedgang på drøyt 200 millioner kroner kontra 2017 etter årets ni første måneder. Likevel leverer stiftelsen et plussresultat. Å forbedre kundeopplevelsene og å gjøre produktene mer attraktive blir svært viktig fremover.

Omsetningen etter ni måneder i 2017 var 2,918 milliarder kroner, mens det i samme periode i år er spilt for 2,709 milliarder kroner:

– Det har tatt lenger tid å få oppregistrert våre kunder i henhold til nye konsesjonskrav hos våre 1670 kommisjonærer enn vi forutsatte. Dette har gått utover omsetningen så langt i år. Kvartalsomsetningen øker imidlertid fra kvartal til kvartal og omsetningen i tredje kvartal er mer enn 50 millioner kroner høyere enn i første kvartal. Antall registrerte kunder øker også og passerte i løpet av tredje kvartal 200 000 aktive kunder. Tilpasning til kundenes egne innsats og tapsgrenser har ført til at innsatsen per kunde er redusert, sier økonomidirektør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto.

Les også:  Advarer: Norske feriebiler tiltrekker seg innbruddstyver

Nett og mobil øker
Norsk Rikstoto opplever at en stadig større andel av omsetningen kommer via nett eller mobil, mens omsetningen i kommisjonærleddet og spill på bane fortsetter å synke:

– Omsetningen hos kommisjonærene har så langt i år sunket fra 45 prosent av omsetningen i fjor til 35 prosent av omsetningen i år. Dette medfører noe lavere kostnader for Rikstoto, men samtidig er vi veldig opptatt av å ha mange og gode kommisjonærer. Det er disse som er våre fremste ambassadører og som skiller oss fra de mange uregulerte aktørene i det norske pengespillmarkedet, kommenterer Rikstotos økonomidirektør Camilla Garmann.

Starthestene tjener mer
Tallene viser at det kjøres stadig færre løp i Norge og med et synkende antall deltagere per løp. Antall starter per hest er også inne i en negativ utvikling, men inntjeningen per hest har gått opp. Ved utgangen av september i 2017 hadde hver starthest i snitt tjent 39 882 kroner.

Les også:  Hvilke land heier nordmenn på under fotball-EM?

Inntjeningen har gradvis økt og er nå oppe i 42 729 kroner per hest etter årets ni første måneder, 7,1 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Internasjonalt spill
Tallene til Norsk Rikstoto viser at fordelingen mellom nasjonale/internasjonale spill som tilbys nå har en fordeling på 60 prosent (nasjonale) mot 40 prosent (internasjonalt spill):

– I dagens grenseløse marked er vi avhengig av å tilby kundene våre internasjonale pooler. Det er en del av kanaliseringsoppdraget vårt å tilby spill også til internasjonale trav- og galoppløp. De siste månedene har fordelingen mellom nasjonale og internasjonale produkter vært rimelig stabil, sier Camilla Garmann.

731 000 i overskudd
Etter tredje kvartal viser Norsk Rikstoto et overskudd på kr 514,2 mill. før totalisatoravgift og overføringer til formålet. Det er betalt totalisatoravgift på 100,3 millioner kroner – og 413,2 millioner kroner er overført til sportens organisasjoner. Årets overskuddet etter overføringer er kr 0,7 millioner i forhold til 10,4 millioner i samme periode i fjor.

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

– Nedgangen skyldes i sin helhet innføringen av de nye konsesjonskravene fra myndighetene. Det var et krav at vi fra 2018 innførte registrert spill i alle kanaler unntatt spill på bane. Konsesjonskravprosjektet har så langt i år kostet oss 13,3 millioner kroner og har selvfølgelig fått en direkte konsekvens både hva gjelder omsetning og resultat, sier Camilla Garmann, som likevel er stolt over å vise fram svarte tall:

– Vi har god kontroll på kostnadssiden og var klar over at 2018 skulle bli et tøft år. Derfor er det gledelig å kunne vise fram overskudd også etter årets ni første måneder og samtidig opprettholdt våre forpliktelser ovenfor våre formålsmottagere, kommenterer Camilla Garmann.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.