Utdanning mot datakrim øker og anerkjennes

data nett

Siden oppstarten for 10 år siden har nær 800 deltakere gjennomført videreutdanning mot datakrim i regi av Politihøgskolen. I løpet av 2019 vil ytterligere 300 studenter være i gang. Studietilbudet utvides, og utdanningen høster stadig større internasjonal anerkjennelse.

I all hovedsak er det politifaglig ansatte som har tatt grunnmodulen på 15 studiepoeng som starten på sin videreutdanning. Tidligere var det en påbyggingsmulighet, nå utvides dette til i alt fire videre fordypningsløp.

Alle disse er på 15 studiepoeng, et kraftig løft både i bredden og dybden. Som ett eksempel er ett av løpene spesialisert inn mot det mørke nettet.I tillegg har høgskolen et samarbeid med NTNU Gjøvik om en masterutdannelse innen fagområdet datakriminalitet. Flere av modulene i videreutdanningene inngår i denne. Og læringen, ja den skjer i all hovedsak via nettbaserte studier…

Les også:  Streiken i Mattilsynet: – En potensiell tragedie

Politioverbetjent Ulf Bergum har vært sentral i oppbyggingen av utdanningene, og leder nå et team som både skal ivareta og videreutvikle satsningen. 

– Vi tok en status nå, og kom da til at knappe 800 har tatt videreutdanning innen Nordic Computer Forensic Investigators (NCFI) siden starten. Det er et betydelig antall, hovedtyngden av disse er ansatte fra Norge, med politibakgrunn. Vi har nå fått til et ytterligere løft, og de nye modulene vil kunne gi enda bedre spesialisering og dybdekunnskap. Også andre statlige etater i Norge ser nå til vår utdanning. Målet er at enda flere enn før skal få ytterligere spisskompetanse og spesialisering innen et krevende felt av stor betydning for den moderne og internasjonale kriminalitetsbekjempelsen, sier Ulf Bergum.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

Han vektlegger også at utdanningen er utarbeidet i samarbeid med ulike partnere, også i andre land. Det har hele veien vært betydelig interesse fra utlandet. Alle nordiske land og store nasjoner som Tyskland og Polen sender nå studenter til utdanningen.

– Vi har et partnerskap med mange land, som sender søkere og deltakere, bare dette semesteret har vi ca 50 med denne bakgrunnen. Vi opplever at både disse landene og internasjonale organisasjoner som jobber mot kriminalitet på nett har lagt merke til utdanningen.  Vi har en økende interesse fra utlandet, og det tar vi som en anerkjennelse. Samtidig henter vi kunnskap og impulser gjennom det internasjonale samarbeidet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.