Under to mil av riksveiene utbedres med gul midtstripe i år!

vinter trafikk

I 2023 planlegger regjeringen å oppgradere 16,8 kilometer riksvei med utvidet bredde og gul midtstripe. – Det er en dråpe i havet når det er over 1000 kilometer med for smale riksveier i dag, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Av totalt 10 676 kilometer riksveier, er det rundt 1100 kilometer som i dag er smalere enn seks meter og mangler gul midtstripe.

Ifølge tall fra regjeringen skal det brukes snaut 30 millioner kroner på oppgradering av smal riksvei i år. Behovet er mer enn 100 ganger så stort.

– Mange er redde når de kjører på smale veier. Økt veibredde og midtoppmerking er tiltak som øker trafikksikkerheten og senker frykten. Derfor må det satses sterkt på vedlikehold og oppgradering av dårlige veier i den kommende transportplanen, sier Handagard.

Les også:  Journalisten Bjørn Olav Jahr: – Fakta må alltid trumfe følelser

Den neste nasjonale transportplanen kommer i 2024. I år blir totalt 9,5 kilometer riksvei utbedret med forsterket midtoppmerking, og 16,8 kilometer med gul midtlinje.

– Det kommer sterke signaler fra politikerne om at nå skal det spares penger i veisektoren. Det er ingen grunn til å spare seg til fant når det gjelder oppgraderinger og økt vedlikehold. Veivedlikehold, breddeutvidelser og midtoppmerking har lavere kostnader enn å bygge helt nytt, sier hun.

Les også:  Slik unngår du vannplaning og skader på bilen

Ulykkesanalyser utført av Statens Vegvesen viser at faktorer knyttet til vei og veimiljø har vært medvirkende årsak i mer enn hver fjerde dødsulykke de siste årene. I 2022 var det en kraftig økning i antall dødsulykker. På riksveiene var det møteulykker som dominerte ulykkestallene.

Basert på tall fra regjeringen har NAF anslått at det vil koste om lag 30 milliarder kroner å ruste opp fylkes- og riksveiene som i dag er for smale. Beregningen for fylkesveiene er gjort med utgangspunkt i hvor mange kilometer fylkesvei som er for smale, sammenliknet med den standarden de skulle hatt om de ble bygget nye i dag.

Les også:  Starter strekningsmåling av fart mellom Melbu og Stokmarknes

– Til høsten er det valg, og da trenger vi fylkespolitikere som tør å prioritere oppgradering av fylkesveiene. Likevel kommer vi ikke utenom at fylkene trenger et betydelig inntektsløft fra staten for å få til dette. Behovene er enorme, men uttellingen for trafikksikkerheten kan være betydelig, sier Handagard. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.