Ufin omkamp fra Skattedirektoratet om kontantfaktura

revisorforeningen

Skattedirektoratet endrer spillereglene etter at kampen er avgjort og spillerne har innrettet seg. Uhørt, mener Revisorforeningen, som krever at departementet setter foten ned.

Kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften ble endret i 2018 etter stort press fra næringsliv og bransjeorganisasjoner. Systemleverandører og bokføringspliktige innrettet seg deretter raskt i tråd med endringen.

I en prinsipputtalelse om kontantfaktura fra 7. januar i år skaper Skattedirektoratet ny forvirring, merarbeid og problemer for de bokføringspliktige. Der uttaler de at bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem likevel ikke kan anvendes av «..virksomheter som driver regulær detaljhandel/tjenesteyting, og innretter seg med en løsning som krever registrering av personopplysninger ved kontantsalg».

– Dette er uhørt. Finansdepartementet må snarest rydde opp og sørge for de problemer som nå igjen er skapt for de bokføringspliktige blir rettet opp, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Hanstad minner om at Finansdepartementet så sent som i desember i fjor uttalte at «..kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften.»

– Hverken Finansdepartementet, Skattedirektoratet eller andre har tidligere gitt signaler om at bestemmelsens ikke skal gjelde generelt. Det er heller ikke gitt signaler om at bestemmelsens rekkevidde er begrenset, sier Hanstad.

– Systemleverandører har tilpasset seg bestemmelsen og lagt opp til gode og praktiske løsninger som blir gjennomført i praksis. De bokføringspliktige, revisorer og regnskapsførere har forholdt seg til det alle har oppfattet er departementets syn.

– Endringer som dette kan ikke gjøres gjennom prinsipputtalelser. Det må gjennomføres en forsvarlig prosess hvor de som berøres blir hørt. Uansett må Finansdepartementet nå sørge for at innholdet i Skattedirektoratets uttalelse trekkes tilbake, og at den rettsoppfatning som er etablert etter Finansdepartementets endring av bokføringsforskriften, blir stående.

– Denne avklaringen må komme raskt, avslutter Hanstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.