Tryggere med avstandsoppfølging

helse mobil

Kronisk syke som har fått helseoppfølging på avstand, opplever at de er sunnere, tryggere og bedre ivaretatt enn med tradisjonell helsetjeneste viser ny rapport fra Helsedirektoratet.

Som en del av Nasjonalt program for velferdsteknologi, prøves det ut avstandsoppfølging av kronisk syke gjennom fire ulike prosjekter i Oslo, Sarpsborg, Stavanger og Trondheim. Den nylig publiserte Avstandsoppfølging Delrapport 2, utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser meget gode resultater for brukeropplevelsen.

– Vi i Dignio tror ikke vi klarer å bremse veksten i helsebudsjetter uten å involvere pasienten selv i mye større grad enn før, men pasienten må aldri føle seg alene om helseansvaret – trygge pasienter er essensielt for å få til denne endringen, sier daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle.

Les også:  Over 1 million til folkehelse i Nordland

Med pasientappen MyDignio på nettbrett får brukerne jevnlig og trygg helseoppfølging i sitt eget hjem. Mange kjenner på en positiv mestringsfølelse av å få bedre kontroll over og innsikt i sin egen helsetilstand.

Sjefen i Dignio håper dette vil være et viktig bidrag til regjeringens kommende kvalitetsreform, “Leve hele livet”.

Av de fire prosjektene er det Mestry-prosjektet i Sarpsborg kommune som scorer desidert høyest på brukertilfredshet, etterfulgt av VIS-prosjektet i sentrumsbydelene i Oslo. Dignio er leverandør til begge prosjektene.

Les også:  Nesten 1 av 3 ligger søvnløse på grunn av økonomien

Det unike for Sarpsborgs prosjekt er at oppfølgingen av pasientene har vært gjennomført av Dignios eget oppfølgingssenter i nabokommunen Fredrikstad. Veiledningen de har fått herfra, i samarbeid med den kommunale diabetesklinikken, har ført til at hele 70 prosent av diabetikerne har fått sunnere spisevaner, viser rapporten fra Helsedirektoratet.

– For Sarpsborg kommune fulgte vårt tverrfaglige team opp 164 pasienter, og vi hadde fullt klinisk ansvar for disse. Det er flott og motiverende å se de foreløpige resultatene som viser at vår fagmetodikk har gitt spesielt gode resultater for pasientenes egenmestring og ført til positive livsstilsendringer. Kunnskap om egen sykdom, forståelse av mekanismer som forverrer sykdommen og viktigheten av forebyggende helsetiltak er en svært viktig del av behandling og oppfølging av slike lidelser, sier medisinsk ansvarlig i Dignio, Jens Espeland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.