Trenger helhetlig nasjonal politikk for nord

nfk

– Vi står inne i et grønt industrielt skifte, med store muligheter til å skape ny vekst og snu den negative befolkningsutviklingen. Men dersom vi skal lykkes må statens satsninger i nord henge sammen, det sa fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide da hun møtte i det regionale nordområdeforumet.

-Neste år skal Stortinget beslutte ny Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret. Her er det viktig at satsningen i nord og komme frem tydelig frem. Vi har et helt nytt sikkerhetspolitisk bilde i Europa.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Da må også det komme mer penger til Europavegene, som strekningen i Sørfold, Kløfta i Alta og tunnelen i Narvik samt E10 i Lofoten, poengterte fylkesrådslederen.

Regjeringens nordområdepolitikk har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer.

– Det er veldig bra at regjeringen har så tydelige målsettinger for utviklingen i nord. Det er ikke tvil om at dette har blitt enda viktigere etter Russlands folkerettsstridige invasjon i Ukraina, sier Elin Dahlseng Eide.

Les også:  Ekstra buss mellom Narvik og Å

Sametinget var vertskapet for møtet i forumet, og brukte anledningen til å løfte viktige problemstillinger knyttet til rekrutering av samiske lærere, arktisk mat og kreative næringer.

– Å møtes i Kautokeino var veldig nyttig og svært relevant i denne sammenhengen. Sametingspresidenten Silje Karine Muotka var også et veldig godt vertskap for dette møtet, påpeker Eide.

En av mange viktige diskusjoner gikk på det grønne på industrielle skiftet, og da med fokus på energi, kraftsituasjonen og arealbruk i nord.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

– Staten må prioritere mer kraftutbygging i nord. Men det må gjøres i god dialog med samiske interesser. Det er viktig at vi prioriterer ny kraft i nord til industriprosjekter som gir mest mulig arbeidsplasser. Det vil kunne bidra til å realisere regjeringens ambisjon om å snu befolkningsutviklingen i nord, avslutter Elin Dahlseng Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.