Tok opp tollbarrierer med den danske fiskeriministeren

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte mandag og tirsdag denne uken sin danske kollega Rasmus Prehn i Ålborg. Under møtet ble både toll på sjømat, grensekryssende fiske og beskyttelse av kveite i gyteperioden diskutert.

– Vi har hatt et godt og fruktbart møte. Danmark er det største mottakerlandet for norsk sjømat og vi har i alle år hatt et godt fiskerisamarbeid. Samtidig er det en stor utfordring at bærekraftig norsk sjømat møter høy toll i Danmark og EU, mens andre land kan eksportere langt mindre klimavennlig sjømat tollfritt. Dette har jeg tatt opp med min danske kollega, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Parallelle forhandlinger mellom EU og EØS/EFTA-landene om finansielle bidrag og markedsadgang for fisk starter i Brussel neste uke. Forbedringer i markedsadgangen for norsk sjømat har høy prioritet for regjeringen.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Vi mener Norge og EU bør komme til enighet om betydelige forbedringer i markedsadgangen for norsk sjømat. Det er viktig for å skape vekst og nye, helårlige arbeidsplasser langs kysten vår. Dette er noe aktører i Danmark også er opptatte av, og jeg opplever at min danske kollega har stor forståelse for våre krav, sier Skjæran.

Under møtet ble utfordringer ved grensekryssende fiske tatt opp med den danske fiskeriministeren. Grensekryssende fiske er en unik ordning for Skagerrak.

 – Dette er god ordning for norske, danske og svenske fiskefartøy i Skagerrak. Men samtidig skaper deler av den utfordringer med kontroll og håndheving, fordi fartøy kan tråle over sonegrenser uten at trålen heves. Fartøyene må heller ikke melde fra til fiskerimyndighetene om fiskestart og -stopp før grensepassering, slik som i Nordsjøen. I god samarbeidsånd er vi enige om at vi må jobbe for å finne bedre løsninger for fisket i Skagerrak, sier fiskeri- og havministeren.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Skjæran tok opp også opp denne problemstillingen med EU-kommissær Virginijus Sinkevičius i forrige uke.

I vinter ble det viet oppmerksomhet til fartøy som fisket kveite i norsk sone av Skagerrak under fredningstiden. I norske farvann er det forbudt å fiske kveite i Nordsjøen og Skagerrak i gyteperioden.

– Det er nødvendig å forbedre forvaltningen av kveite. Jeg har bedt om at Danmark som EU-medlem jobber for et liknende tiltak for beskyttelse av kveite i gyteperioden som vi har i Norge, sier Skjæran.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Norge og Danmark har også blitt enige om å se på ulike andre tiltak for å beskytte kveite, deriblant stengte områder.

– Det var viktig for meg å få tatt opp dette med Prehn raskt og jeg er glad vi nå er enige om å arbeide for en bedre beskyttelse av kveite i Skagerrak, sier fiskeri- og havministeren.

Prehn og Skjæran er enige om å drøfte dette videre når de møtes under Nordisk ministerråd i Tromsø om to uker.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.