Tøffere konkurranse om å studere ved OsloMet

oslomet

Årets opptakstall viser at søkerne til de fleste studiene ved OsloMet er enda bedre kvalifisert enn i fjor. Poenggrensene går opp for en større bredde av utdanningene ved universitetet.

Hele 22 av studiene i det samordna opptaket til det nye universitet i Oslo har nå over 50 i poenggrense for å få studieplass.  

– Selv om antall studiesøkere over hele landet har gått noe ned, har poenggrensene ved de fleste studiene ved OsloMet gått opp. Det sier noe om hvor høye vitnemålskarakterer årets ferske søkere har med seg, og at søkerne er målrettede i sine valg av studier, sier prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.  

Økonomi og ledelse topper lista over studiene ved OsloMet med hardest konkurranse om plassene, med 62 i poenggrense. 

– Vi ser videre at det ikke bare er gode opptakstall til noen få “trendstudier”, men at de nye studentene har søkt seg til en større bredde av våre utdanninger i år, sier Waaler.  

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Eksempelvis har poenggrensene økt betydelig for helsefaglige studier som farmasi, radiografi og bioingeniør.

OsloMet har fremdeles økende poenggrenser til studier innenfor teknologi og digitalisering. Design og kommunikasjon i digitale medier er det tredje vanskeligste studiet å komme inn på ved OsloMet i år, og studier innenfor data- og informasjonsteknologi, medier og kommunikasjon, og bibliotek- og informasjonsvitenskap har alle svært gode tall.  

Waaler er ikke overrasket over den økte pågangen. 

– Med den raske og altomfattende digitaliseringen av samfunnet som kontekst, er det naturlig med et trykk på studier som gir digital kompetanse, som vil være svært ettertraktet i arbeidslivet fremover, sier hun. 

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

OsloMet har fortsatt en stor økning i antall kvinner som søker seg til IT-studier, med 20 % flere som har fått plass.  

– Det kan tyde på at universiteter og høyskoler har nådd frem med budskapet om at IT ikke bare handler om koding, men om å utvikle løsninger for ulike fagområder i samfunnet, sier Waaler.

Til tross for færre søkere til de store sykepleie- og lærerutdanningene i år enn i fjor, fortsetter poenggrensene å være stabile.  

– Vi har gode og bevisste søkere, og jeg er glad for at det er bra tall for utdanning til yrker som handler om å arbeide med mennesker og gjøre en forskjell for andres liv. Slik kompetanse vil samfunnet alltid ha stort behov for, sier prorektor Waaler. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

OsloMet har også en oppgang i søkere til barnevern- og barnehagelærerutdanningene, og barnevernutdanningen har en markant økning i andel menn som har fått studieplass – 26 % i år mot 14 % i fjor.  

– Dette er et resultat av at vi i år innførte tilleggspoeng for mannlige søkere på barnevernstudiet, og vi er glad for å se at tiltaket har hatt effekt, sier Nina Waaler. 

OsloMet har også en økning i antall menn som vil bli sykepleier.

OsloMet har hatt en politisk satsing på tegnspråkfaget de siste årene, som følge av et stort dokumentert behov for tegnspråkkompetanse i samfunnet, spesielt i skolen.  

Søkertallene og poenggrensene til bachelor i tegnspråk og tolkning øker betydelig, og understreker at det er et stort behov for flere studieplasser. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.