Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har gitt nye tilsagn om 36,1 millioner kroner i tilskudd til i alt 11 kommunale fiskerihavnetiltak.

– Når regjeringen nå gir tilsagn om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak, vet vi at dette er et treffsikkert tiltak og et tiltak det er behov for. Dette bidrar til å få gjennomført viktige fiskerihavnprosjekter langs kysten. Vi skal utvikle kysten og vi skal utvikle fiskerinæringen, da må vi prioritere fiskerihavnene. Høyre-regjeringen fjernet ordningen i 2020 og vi sa vi skulle gjeninnføre ordningen, nå leverer vi sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også:  LESERINNLEGG: Kort vei fra dugnad til gule vester

Tilskuddsordningen for fiskerihavneanlegg er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene vurderer som viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for prosjektet. Anlegg som bygges med statlig tilskudd må være i kommunalt eie og være offentlig tilgengelig. 

– Arbeiderparti og Senterparti-regjeringen gjeninførte tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavneanlegg. Dette gjorde vi samtidig som vi tok tilbake det statlige ansvaret for fiskerihavnene. Vi kan se at dette er en ordning det har vært stort behov for. I 2023 ble det søkt om støtte til prosjekter for 288 millioner, med et omsøkt beløp på 140 millioner. Summene det er søkt om viser behovet for å prioritere fiskerihavnene, og det gjør regjeringen sier Skjæran.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.